Pohled do plápolajícího ohně je uklidňující stejně jako praskání dřeva. Ve chvílích odpočinku je to báječná relaxace a ne nadarmo se krb nebo kamna s živým ohněm považují za „nejlepší televizi“.

Krby a kamna jsou oblíbené a žádané, kdo má možnost, neváhá s jejich realizací. Najdeme je jak na venkovských chalupách, tak i v moderních novostavbách.

Z krbové stavebnice Genua sestavíme luxusní krb s dekorativní širokou římsou a praktickým úložným prostorem na dřevo. Krbová vložka má výkon 2 až 8,8 kW, takže je možné ji využít jako hlavní zdroj vytápění v menších rodinných domcích nebo bytech.

Z krbové stavebnice Genua sestavíme luxusní krb s dekorativní širokou římsou a praktickým úložným prostorem na dřevo. Krbová vložka má výkon 2 až 8,8 kW, takže je možné ji využít jako hlavní zdroj vytápění v menších rodinných domcích nebo bytech. Krb má základní povrchovou úpravu a je možné ho dobarvit, sladit s tónem interiéru.

FOTO: MOUNTFIELD

Jaký je správný krb

Než se rozhodneme krb realizovat, promyslíme si, co od něho vlastně očekáváme: bude sloužit na relax, nebo se má podílet na ekonomice provozu a dům i vytápět? Po zodpovězení této otázky máme při koupi více jasno.

Jestliže preferujeme kontakt s živým ohněm a výhřevnost nás příliš nezajímá, dáme přednost otevřenému krbu bez krbové vložky. Jde-li nám i o vytopení místnosti, volíme krb s krbovou vložkou (jednoplášťovou či lépe dvouplášťovou, kterou lze napojit na rozvody, jež vytopí celý dům). Jejich tepelná účinnost je přes 80 %. Provoz krbu s krbovou vložkou je navíc bezpečnější (ohniště je za sklem) a pohodlnější (nemusíme tak často přikládat polena do krbu).

Při výběru krbu nás především zajímá: z jakého materiálu je postaven, jakou má vnitřní konstrukci, jeho vzhled, rozměry a samozřejmě cena.

Typ krbu se odvíjí od provedení krbové vložky, proto je třeba s výběrem začít u ní.

Mezi nejjednodušší patří jednoplášťové vložky, jež předávají teplo vnějším ocelovým nebo litinovým pláštěm, který je bohatě členěn a lépe tak vydává teplo. Tyto vložky spolehlivě vytopí jednu místnost, ale nelze je připojit na teplovodní rozvody pro vytopení domu.

Daleko účinnější jsou dvouplášťové, nejčastěji litinové, krbové vložky s dvojitými stěnami, mezi kterými se ohřívá vzduch. Krbové vložky pak předávají teplo do okolí částečně přes prosklená dvířka a taky díky vzduchu, který se uvnitř ohřál. Ten pak vychází v horní části krbu ven do místnosti. Krbové vložky mají různá prosklení a tvary, které pak dávají vzhled celému krbu.

Dobrá příprava - základ úspěchu

Krb má stát u zdi, která je rovná, vstup do komínu pod úhlem 45°, ve výšce 220 cm od čisté podlahy. Myslíme i na nosnost podlahy, která bude snášet vysoké zatížení (odborníci doporučují dlažbu). Pro správný tah krbu je nutné mít účinnou výšku komínu 5 m, důležitý je i jeho průměr: 200, 250, 280 nebo 300 mm v závislosti na modelu krbu.

Dodržovat musíme i bezpečnou vzdálenost krbu od jiných předmětů, zvláště těch hořlavých. Když je třeba, opatříme pro jistotu prostor ochrannou clonou, která zabraňuje sálání a záření tepla z topidla. Její tloušťka musí být nejméně 3 mm.

Palivem do krbů a krbových kamen je obvykle dřevo nebo dřevěné brikety. Dřevo je ekologický materiál s velmi velkou výhřevností, je snadno dostupné, cenově přijatelné. Pro správné topení potřebujeme suché dřevo (obsahuje v průměru 15 % vody v sušině). Vlhké dřevo, které obsahuje vodu, ji přeměňuje na vodní páru a ztrácí se tím energie. Takové dřevo hůře topí, silně kouří, znečišťuje krbové vložky i komín sazemi.

Platí pravidlo: výhřevnost je tím vyšší, čím je dřevo sušší a čím větší je jeho hustota. Měkké dřevo jako smrk se suší kratší dobu (zhruba rok), listnatý dub a jiná tvrdá dřeva schnou 2 až 4 roky. Dřevo sušíme a skladujeme nejlépe na kamenném základě nebo vyvýšeném roštu, aby ze země nemohlo nasávat vodu. Nezapomeneme ho v době dešťů přikrýt nepromokavou plachtou.

Krbová kamna jsou praktická

Krbová kamna mají nízké provozní náklady, protože se v nich topí klasickým kusovým dřevem, případně peletami nebo ekobriketami, které nabízejí ekologické topení. Příjemné je, že nejsme závislí na obecní či privátní teplovodní síti, na spolehlivosti dodávek plynu atd.

Instalace krbových kamen má oproti klasickému krbu několik výhod: jsou méně náročná na prostor, mají nižší hmotnost, instalace je snadná a nevyžaduje žádné stavební úpravy (postačí přístup ke komínu a nehořlavá podložka). Jejich účinnost se systémem terciárního spalování (viz minislovníček) je vysoká: až 81 %.

Pro správný výběr krbových i kachlových kamen potřebujeme znát, jaký tah má náš komín (to změří kominík), je nutné předem vědět průměr kouřovodu, zvážíme také, jak velký prostor chceme vytápět v metrech krychlových. Poté volíme typ krbových kamen.

Podle výkonu mohou kamna s výměníkem sloužit jako pomocný či hlavní zdroj tepla pro vytápění nebo temperování celých rodinných domů, chat, chalup, zimních zahrad. Díky výměníku je lze připojit k soustavě radiátorů v domě (stávajících i nových) a vytápět tak více místností najednou, případně ohřívat vodu do koupelny. Krbová kamna lze postavit jak ke zdi, tak do rohu, záleží na tom, kde máme přístup do komínu.

Kromě krbových kamen s proskleným ohništěm jsou stále více žádána kamna kachlová. Jsou více dekorativní na pohled a mají vysokou tepelnou účinnost, dobrý ekonomický provoz a nízkou spotřebu paliva. To je dáno tím, že keramický obklad výborně akumuluje teplo, které pak postupně uvolňuje do svého okolí. I po vyhasnutí ohně dokážou kachlová kamna předat teplo do okolí. Navíc díky tradičnímu zpracování je každý kus kachlových kamen dokonalý originál.

Minislovníček
Otevřený krbprovedení bez krbové vložky, výhodou je kontakt s otevřených ohněm. Jinak je neekonomický. Nebezpečné je unikání spalin do okolí - v takové místnosti bychom neměli spát. Od odlétajících oharků se může znečistit podlaha.
 Krb s krbovou vložkoudokáže vytopit místnost, jeho tepelná účinnost je až 80%. V domácím provozu je bezpečnější a praktičtější
Ohništěvnitřní část krbu, v níž probíhá hoření. Tato část je vždy sestavena z nehořlavého materiálu (šamotové cihly, litinové a ocelové díly, některé druhy kamene).
Popelníkbývá ve tvaru šachty, při hoření na něho dopadá popel. Vyjímací popelník bývá plechový, u moderních krbů je uložen za pevně uzavíratelnými dvířky s možností regulace primárního vzduchu.
Kouřové hrdloje místo nad ohništěm, kde se prostor pro odchod spalin zužuje a přechází buď do kouřové klapky nebo do vstupu do komínového průduchu.
Kouřová klapka
je u otevřeného krbu ručně ovládané zařízení na regulaci odtahu spalin. Je z kvalitních materiálů - oceli nebo litiny.
Terciární vytápěnísystém spalování, kterým jsou vybavena moderní krbová kamna. Díky speciálním tryskám je předehřátý vzduch znovu veden do spalovacího prostoru, a tak se daří zužitkovat i plyny, které by jinak běžně utíkaly do komína. Tímto jednoduchým způsobem je účinnost spalování podstatně vyšší při mnohem menší spotřebě paliva.