Hlavní obsah

Záhada stavebního inspektora

Stavební zákon platný od letošního ledna, sliboval stavebníkům mimo jiné i služby autorizovaných inspektorů. S nimi ale při stavebními řízení zatím počítat nejde, zkoušky začnou skládat nejdříve v druhém pololetí letošního roku.

Záhada stavebního inspektora

Podle Kateřiny Rózsové z odboru komunikace ministerstva pro místní rozvoj hlavním důvodem ustanovení jejich funkce bylo umožnit stavebníkům volbu výrazně jednoduššího a rychlejšího způsobu povolení stavby na základě tzv. zkráceného stavebního řízení.

"Vycházelo se přitom z pozitivních zkušeností ve státech Evropské unie, kde je tento institut dlouhodobě uplatněn," řekla Rozsová. S tím souhlasí i Markéta Pražanová z České komory architektů: "Zřízení autorizovaných inspektorů hodnotíme jednoznačně  jako pozitivní krok."

Zkoušky až od června

Na využití služeb dotyčných inspektorů si ale stavebníci budou muset ještě počkat. Ačkoli nový zákon vstoupil v platnost 1. ledna 2007 a administrativní kroky s ním spojené připravovalo ministerstvo s předstihem,  prvním zkouškám se zájemci o tuto práci budou moci podrobit zřejmě až ke konci prvního pololetí letošního roku. "První zkoušky jsou naplánovány na červen letošního roku," upřesňuje Markéta Pražanová.

Podle Rózsové je důvodem zdržení  zejména  náročnost přípravy personálních a organizačních podmínek pro zkoušky uchazečů o jmenování autorizovaným inspektorem. Složitá je i evidence autorizovaných inspektorů a další související činnosti, které zabezpečují Česká komora architektů (ČKA) a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Dvanáctičlennou koordinační radu, která řídí veškeré kroky spojené s uvedením autorizovaných inspektorů do praxe, ale ministerstvo ustanovilo až letos v polovině ledna, tedy poté co zákon vešel v platnost.

Ušetří práci?

V čem tedy budou autorizovaní inspektoři přínosem pro stavebníky? Budou moci vystupovat ve zkráceném stavebním řízení a také v řízení pro vydání tzv. kolaudačního souhlasu. Zkrácené stavební řízení je situace, kdy uzavřete s autorizovaným inspektorem smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace. Nelze ho však provést pro realizaci všech staveb. Završením zkráceného stavebního řízení je vydání certifikátu.

Také při vydání kolaudačního souhlasu se inspektoři mohou uplatnit, ten  ovšem není potřeba pro všechny druhy staveb. Inspektor totiž může provést závěrečnou kontrolní prohlídku místo stavebního úřadu, pokud s ním máte uzavřenou smlouvu. 

Autorizovaný inspektor

Zájemce o tuto práci musí mít  magisterské vzdělání architektonického nebo stavebního směru, dále být autorizovanou osobou a členem profesní komory. Dále mít minimálně 15 let praxe v projektové činnosti,  v odborném vedení provádění staveb anebo na stavebním úřadu. Rovněž musí vlastnit  osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti a prokázat svou bezúhonnost výpisem z trestního rejstříku. Musí také složit zkoušku před odbornou komisí, kde musí prokázat své odborné znalosti. Za toto řízení zaplatí správní poplatek 10 000 korun. Po vyjádření profesních komor jmenuje autorizovaného inspektora ještě ministr pro místní rozvoj. Svou funkci může vykonávat 10 let.

Když je podle jeho názoru vše v pořádku, vydá vám certifikát připojený k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Tak si ušetříte závěrečnou prohlídku a kolaudační souhlas získáte rovnou.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků