Právu to sdělil Nadační fond Vincentinum, který chce na místě jedné ze čtyř zdejších břevnovských usedlostí realizovat developerský projekt. Zároveň se však jedná o případné směně nemovitostí. Informaci Právu potvrdil Jan Vondryska z ministerstva kultury, které si opatřilo posudek památkářů. Ti podle fondu doporučili „zabudovat do budoucí stavby nejstarší hodnotné části budovy“, přičemž celek nedosahuje kvalit potřebných pro prohlášení za kulturní památku.

Usedlost Petynka čili Vincentinum byla prý ztracena stavebními úpravami v 50. a 60. letech minulého století, kdy patřila armádě. „Jsme jenom rádi, že se tímto sdělením uzavře jedna nepěkná kapitola naší snahy o revitalizaci tohoto prostoru a zajištění potřebných sociálních služeb. Občané Prahy 6 tak snad již brzy budou moci procházet touto lokalitou i po setmění bez obav,“ řekl Vít Kraus z nadačního fondu.

Proti jeho záměrům podepsalo petici asi sedm set lidí, odmítli novostavby s obavou, že dům s péčí o seniory je zástěrka pro rezidenční projekt. Obávali se o zeleň a vinili fond, že usedlost záměrně nechává chátrat.

„Chci zkusit požádat o památkovou zónu na magistrátu. Přece se jedná o pás historických usedlostí Kajetánka, Malá Kajetánka, Petynka, Šlajferka v údolí potoka Brusnice,“ sdělil Právu Nechvátal.

Denní stacionář, ubytovna pro studenty

Současný nadační fond získal usedlost Petynka počátkem tisíciletí bezúplatně od ministerstva obrany pod příslibem, že nejméně 25 let bude v místě provozovat denní stacionář, ubytovnu pro studenty, výuku a prostory společnosti sv. Vincence z Pauly. Zavázal se, že nepřevede vlastnictví na třetí subjekt, dodatek ke smlouvě s ministerstvem obrany z roku 2010 to patrně mohl změnit. Odbor ministerstva financí (MF), pro hospodaření se státním majetkem nyní zkoumá, zda je možná případná směna nemovitostí.

„Případem se MF na základě žádosti ministerstva obrany zabývá, nicméně věc je zatím s ohledem na složitost problematiky ve fázi posuzování obsahu žádosti i souvisejících údajů a podkladů. K výslednému závěru tedy MF ještě nedospělo a své stanovisko na situaci proto zatím nemůže jakkoli předjímat,“ sdělil Právu Radek Ležatka z tiskového odboru ministerstva.

Případná směna může odporovat podmínkám, za nichž stát nemovitosti fondu přenechal. „Celý postup vzbuzuje v tomto případě zcela zásadní pochybnosti o nakládání s majetkem státu,“ upozornil Nechvátal.

Pokud by nadační fond nemovitosti ve jménu veřejně prospěšných účelů směňoval za jiné, není jasné, jak by chtěl v místě realizovat svůj původní záměr. Fond na něm ovšem zatím trvá, jinou variantu nepřipustil.

Tvrdí, že veřejný prospěch souvisí s historií usedlosti, jež má z velké části ustoupit novostavbám. „Návaznost na plánovanou výstavbu domu pro seniory je zřejmá. Informace o tom, že by mělo jít o jakýsi rezidenční projekt, je ryze spekulativní a nepodložená,“ reagovala pro Právo mediální zástupkyně fondu Jana Zbortková.

Československá lidová armáda Petynku zabrala v roce 1951. V první polovině 20. století Vincentinum, původně letohrádek Petynka (jméno je podle stavitele Pöttinga ze 17. st.), sloužilo jako ústav pro nevyléčitelně choré.