Od projektu za 280 miliónů korun si město slibuje oživení a zvýšení reputace. V nejbližších týdnech začne výběrové řízení na projektanta, řekl Tomáš Godula z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT).

Na projektu VTP Technoparku Kralupy s městem spolupracují VŠCHT a Fakulta stavební Českého vysokého učení technického (ČVUT). Náplní práce bude podle Goduly výzkum chemických a fyzikálních vlastností stavebních materiálů i stavebních odpadů. Má podpořit přenos vědeckých poznatků do praxe.

„Chtěli bychom se zaměřit na expertní služby. To znamená, že firmy by zadaly zakázku a my bychom na ní pracovali a odevzdali expertizu, patent nebo jiný výsledek,“ řekl. Park přinese minimálně 50 nových pracovních míst pro badatele.

Evropská dotace ze strukturálních fondů pokryje 75 procent z celkové investice 280 miliónů korun. Nutnou podmínkou těchto fondů je umístění vědeckého centra mimo hlavní město a ukončení projektu do 30. června 2014.

O výstavbě výzkumného parku město jedná s VŠCHT už asi pět let, uvedl místostarosta Marek Czechmann (Starostové a nezávislí). Kromě nových pracovních příležitostí dojde na oživení města mladými lidmi a zlepší se povědomí o Kralupech, věří Czechmann.