Do důchodového spoření můžou směřovat 3 % ze mzdy, která nyní odcházejí na státní důchodové pojištění do průběžného systému (první pilíř) a další 2 % navíc, o která se vyplácená mzda logicky sníží. „Ve druhém pilíři je výhodou, že si člověk spoří peníze sám sobě. Mnoho lidí si myslí, že si platí na svůj důchod. Ale to je iluze, takhle to nyní vůbec není. Dnešní pracující platí důchod současným důchodcům a výši důchodu současných pracujících to negarantuje. Značnou nevýhodou schváleného druhého pilíře, tedy spoření v tzv. důchodovém spoření je však dědictví naspořených prostředků,“ upozorňuje Jan Lener ze společnosti Broker Consulting.

Výplata prostředků druhého pilíře započne po přiznání státního důchodu a lidé si budou moci zvolit doživotní důchod nebo dvacetiletou rentu. „U doživotní renty se prostředky vůbec nedědí. U manželského páru, který by ještě splácel hypotéku, by tak úmrtí jednoho z nich výrazně snížilo příjmy, ačkoliv si pár mnoho let před tím spořil na svůj důchod. Doplatit hypotéku by mohl být problém nebo by pozůstalý musel sáhnout do dalších rezerv. U dvacetileté renty je situace lepší, peníze se dědí,“ hodnotí Lener.

Složitější dědictví ale může přinést problémy ještě před důchodem. Pokud by manželé spláceli hypotéku a jeden z nich zemřel před přiznáním státního důchodu, peníze naspořené v důchodovém spoření by se staly předmětem dědictví, ale dědicové (tedy zejména pozůstalý z manželů) by peníze mohli využít až po přiznání státního důchodu – navíc opět jen ve formě doživotní nebo dvacetileté renty.

Jaký dopad to má, doplňuje Lener: „Tento systém dědění a využití prostředků může dostat pozůstalého do vážných potíží. Může nastat situace, kdy peníze sice budou, ale nebudou se moci použít. Ale to stejné platí, pokud dědí dospělý potomek. Možná by si mohl nemovitost nechat a ze zůstatku důchodového spoření, které zdědil splatit hypotéku, ale i potomek peníze uvidí, až sám dosáhne na státní důchod. V soukromém komerčním spoření takové potíže s dědictvím neexistují. Lidé musí přijmout fakt, že druhý pilíř neplní funkci vytváření rodinného jmění ideálně.“

Na vaše dotazy odpovídá Ing. Květa Šťastná, hypoteční specialistka ze společnosti Broker Consulting.

Dobrý den, uvažuji o koupi domu, bohužel manžel můj záměr nesdílí. Je nějaká možnost, jak získat úvěr na dům, aniž bych k tomu potřebovala souhlas manžela? Rozvádět se nechci, ale ani nechci přijít o možnost koupě domu.
Jako manželé máte společný majetek i závazky, které získáte za dobu trvání manželství. Za standardní situace, kdy nemáte tzv. společné jmění manželů upraveno smlouvou, budete vždy oba účastníky úvěrové smlouvy, i když vlastnictví domu nabude v době trvání manželství jenom jeden z vás, což je možné.
Pokud se neshodnete na představě pořízení majetku a jste se ochotni se dohodnout na respektování individuálních rozhodnutí každého z vás, pak řešením ve vámi popisované situaci je Smlouva o zúžení zákonem stanovaného rozsahu společného jmění manželů. Pokud v této smlouvě bude stanoveno, že majetek a závazky vzniklé v budoucnu budou předmětem výlučného vlastnictví eventuálně výhradním závazkem toho z manželů, který je získá nebo sjedná, pak můžete sama koupit dům a žádat o úvěr na jeho koupi domu bez účasti či souhlasu manžela s tím, že předložíte Smlouvu o zúžení zákonem stanovaného rozsahu společného jmění manželů, uzavřenou nejlépe formou notářského zápisu.
Při posuzování vaší platební schopnosti budou v dané situaci posuzovány pouze vaše vlastní příjmy a veškeré vlastní závazky včetně ručitelských a spoludlužnických. Pokud se tedy na výše uvedené dohodě s manželem domluvíte, je vaše situace řešitelná i bez nutnosti rozvodu manželství.
Prosím o radu v situaci, kdy máme koupený byt a na jeho pořízení splácíme hypotéku. Bydlíme v bytě krátce (1 rok), ale v současné době zvažujeme, že své bydlení změníme - chceme koupit byt, případně si nechat postavit nový dům - dřevostavbu. Řešíme, jak skloubit současně koupi domu či stavbu domu s prodejem svého bytu. Dvě hypotéky současně nezvládneme splácet, ale zároveň se nechceme s dětmi stěhovat z bytu do provizorního bydlení, než se dům postaví. Existuje pro nás nějaké rozumné řešení?
Vaše situace není neřešitelná. Lidé, kteří řeší podobný problém jako vy, postupují v podstatě trojím způsobem:
1) V momentě, kdy mají jasno ve věci nového bydlení (buď vybraný rodinný dům, nebo koupený pozemek a vydané stavební povolení), nabídnou svůj byt k prodeji za podmínky, že je nový majitel nechá užívat byt ještě několik měsíců až do odstěhování z bytu do nového bydlení. To je samozřejmě třeba mít ošetřeno nejlépe smluvně. Zároveň to znamená v případě výstavby mít takového dodavatele, aby výstavba a předání nemovitosti k užívání proběhlo v termínu, po který ještě můžete užívat byt na základě domluvy s kupujícím vašeho bytu. Ne vždy se však hned podaří najít takového vhodného kupce, proto doporučuji nabídnout byt k prodeji s dostatečným časovým předstihem a kromě veřejné nabídky také nabídnout byt k prodeji přímo v domě či v samém nejbližším okolí domu.
2) Klient požádá o hypoteční úvěr s tím, že část prostředků na financování nového bydlení bude čerpat až po prodeji vlastního bytu. V tomto vycházejí klientům vstříc pouze některé vybrané banky, a navíc hlavně v případě výstavby, kde je větší časový prostor na avizovaný budoucí prodej bytu. V každém případě je třeba vždy bance doložit potvrzení od realitní kanceláře, že byt nabízíte k prodeji a jaká je předpokládaná dosažitelná tržní cena předmětného bytu.
3) Pokud byste se báli nejistoty budoucího prodeje bytu nebo nebudete mít kupce, který by vás nechal v bytě i po jeho koupi ještě potřebnou dobu bydlet, pak již zbývá jen varianta, které se vy chcete vyhnout, tj. prodej bytu a dočasné přestěhování např. k rodičům nebo do podnájmu.
Ve všech třech uvedených případech klient ale čerpá hypoteční úvěr pouze na výši doplatku do ceny pořízení nového bydlení, která zbývá po zaplacení ceny za prodej bytu (skutečné nebo předpokládané). Nelze obecně říci, kterou z nabízených možností preferovat. Velmi totiž záleží na vaší konkrétní představě, na poptávce po bytech v lokalitě, v níž se nachází váš byt, na době potřebné na výstavbu bydlení či přestěhování do koupeného domu. Osobně vám doporučuji konzultaci se zkušeným nezávislým finančním poradcem, který vám doporučí nejen výběr banky pro financování nového bydlení, ale také posoudí celkovou situaci z hlediska časového i finančního.
Důležité je, abyste takový důležitý životní krok zvládli bez velkých problémů. V takové situaci je dobré si vzít na pomoc profesionála. Dobrý finanční poradce vám pomůže nejen s administrativou, ale také vás podpoří při vlastním procesu změny bydlení.
Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.