Bývalá konírna je ze souboru hospodářských budov nejstarší, byla postavena už před polovinou 16. století. Sýpka i přízemní budova mezi ní a konírnou, ve které byl obchod a restaurace, jsou jen o něco málo mladší. Náklady na přestavbu objektů dosáhly 98,5 miliónu korun. Rekonstrukce byla zahájena loni. Objekty nyní budou sloužit jako nadregionální centrum vzdělávání, kultury, poznání a církevní turistiky.

Multifunkční centrum nabízí i nově zřízené občerstvení s cukrárnou, navazující knihkupectví i sociální zařízení. V objektu bývalé konírny vznikne také muzeum bible a bude v něm umístěna i část budoucí stálé expozice Velehrad na křižovatkách evropských dějin, jejíž pokračování bude v podzemí konventu a baziliky. V plné šíři nabídne dům své služby v roce 2013, kdy budou dokončeny všechny plánované expozice.

Na moravském poutním místě Velehrad byl 13. června otevřen nově zbudovaný Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, který vznikl rekonstrukcí bývalých hospodářských budov, sýpky a konírny velehradského kláštera.

Na moravském poutním místě Velehrad byl 13. června otevřen nově zbudovaný Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, který vznikl rekonstrukcí bývalých hospodářských budov, sýpky a konírny velehradského kláštera.

FOTO: Josef Omelka, ČTK

Občerstvení s cukrárnou, knihkupectví a informační centrum však poutníci a turisté mohou navštívit už v letošní sezóně. Také výstavní sály nabízejí návštěvníkům Velehradu možnost seznámit se s novými archeologickými nálezy i s procesem obnovy bývalých hospodářských budov a poutního areálu. Poutníci mohou nově také využívat sociální zařízení, které bylo postaveno na okraji areálu za devět miliónů korun.

"Když poutníci přijíždí na Velehrad, naleznou zde baziliku, často ji jen projdou a jsou za chviličku pryč. Vybudováním centra vytváříme zázemí a podmínky k tomu, abychom je tady nějakým způsobem zdrželi," řekl koordinátor kulturních aktivit na Velehradě Petr Hudec.

Projekt má být ukončen v září 2013

Součástí projektu jsou i restaurátorské práce v hlavní lodi baziliky, které přijdou na 25 miliónů Kč. Nyní je hotovo zhruba 60 procent. Pracuje se také na obnově ploch poutního areálu kolem baziliky, kde se náklady pohybují kolem 95 miliónů korun. "Mělo by to být dokončeno do konce roku. Na letošní Dny lidí dobré vůle bude nádvoří překryto štěrkem a pískem, předposlední vrstvou, která bude položena před dlažbou," uvedla koordinátorka projektu Věra Homoláčová.

Na snímku je olomoucký arcibiskup Jan Graubner při prohlídce výstavy nových archeologických nálezů.

Na snímku je olomoucký arcibiskup Jan Graubner při prohlídce výstavy nových archeologických nálezů.

FOTO: Josef Omelka, ČTK

Projekt zahrnuje i opravu varhan baziliky a kostelíka Zjevení Páně zvaného Cyrilka, fasády baziliky a vybudování vzdělávací expozice Velehrad na křižovatkách evropských dějin. Celý projekt má být završen do 30. září 2013.

Náročnou opravu velehradské baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje, která byla v roce 2008 zařazena mezi národní kulturní památky, započala farnost v roce 2005. Jako první se zásadních změn dočkaly obě šedesátimetrové věže na hlavní lodi baziliky, které na obnovu čekaly 105 let. Opraveny byly i střechy, zázemí v prvním nadzemním podlaží včetně sociálního zařízení a zprovozněna byla i budova fary. Podle Homoláčové si tyto opravy vyžádaly kolem 40 miliónů korun.