Dosud byly pozemky v územním plánu vedeny jako určené pro dopravní stavby, teď se z nich staly pozemky veřejné vybavenosti. Mnoha lidem v Troji se to ovšem nelíbí.

Se změnou a následnou stavbou však všichni nesouhlasí. Zástupkyně starosty městské části Praha 8-Troja Otakara Stavovčíková (bezp.) ve svém projevu vyzvala zastupitele, aby hlasovali proti změně.

Pozastavila se nad tím, proč není území Troje řešeno jako celek, na pozemcích je stavební uzávěra a nachází se v záplavovém území zhruba padesát metrů od chráněného území Drahaň– Troja.

„Umístění má velkou logiku a lepší není,“ řekl zastupitel Rudolf Blažek (ODS).

„Proč je již nyní na stavbu vyčleněno v rozpočtu 90 miliónů korun, když se má stavět až v roce 2017? Troja je výkladní skříní Prahy. Je třeba ji chránit, a ne na ni nakládat další stavby, jako je čistírna odpadních vod a teď i budova záchranné služby. Požadujeme plnohodnotné řešení a vypracování vlivu stavby na životní prostředí EIA,“ řekla ve svém vystoupení Stavovčíková.

Náměstek primátora Josef Nosek (ODS) uvedl, že stavba negativní vliv na životní prostředí nemá a nezpůsobí ani dopravní komplikace. Další zastupitelé argumentovali vhodným umístěním sídla záchranky sto metrů od vyústění tunelu Blanka z hlediska dopravní obslužnosti.