Pod pojmem „výdaj“ si dokážeme představit celou řadu věcí, stejný pohled na věc mají i finanční instituce, které se snaží finanční situaci klienta zmapovat co možná nejpodrobněji. Do výdajů tedy nepatří, jak si někteří myslí, pouze splátky jiných úvěrů. Celé zkoumání finanční situace klienta začíná u tzv. životního minima, což je částka, která musí klientovi zůstat, odečteme-li od všech jeho příjmů všechny jeho výdaje.

Životní minimum se počítá na všechny členy domácnosti, do „výdajové“ kolonky pak tedy vstupují i vaše děti, musíte je přeci živit. Jste-li tříčlenná rodina s jedním dítětem do šesti let, je vaše životní minimum 7080 korun, což je docela slušný „výdaj“. Životní minimum nelze zrušit, odvolat, přerušit, je to částka, která vyplývá ze zákona.

Dalším nepříliš známým výdajem jsou splátky úvěrů, u nichž jsme ručiteli. „Pokud někomu ručíte u úvěru, započítává se vám do výdaje splátka tohoto úvěru, což může mít mnohdy docela zásadní vliv na schválení či neschválení hypotečního úvěru,“ připomíná zapomínanou pravdu Jan Lener ze společnosti Broker Consulting. Je to celkem logické, přestane-li hlavní dlužník splácet, přechází tato povinnost na vás, tento předpokládaný výdaj je rovněž zahrnován do kalkulací finančních institucí.

Kontokorenty i nahodilé výdaje

Třetím do „party“ méně známých výdajových položek jsou úvěrové rámce, myšleno kontokorentní úvěry či kreditní karty, a to i když nejsou čerpány. Máte-li u své banky přislíben úvěrový rámec (možnost okamžitého čerpání úvěru), započítá vám finanční instituce, u které žádáte o hypoteční úvěr poměrnou část tohoto úvěrového rámce do výdajů, a to jednoduše proto, že se jedná o naprosto dostupný typ úvěru, kdy následné splátky zatíží váš rodinný rozpočet, finanční instituce s ním tedy počítají už předem.

Tímto ovšem výčet zdaleka nekončí, jedná se jen o nahodilý výběr výdajů, o nichž klienti mnohdy ani netuší, a které můžou mít fatální dopad na schválení úvěru na financování bydlení. Pokud si nejste jisti tím, co všechno za výdaje by mohlo při podání žádosti o úvěr na financování bydlení vyplavat na povrch, obraťte se na nezávislého hypotečního specialistu, který bude schopen detailně analyzovat vaši finanční situaci, a posléze i vybrat vhodnou úvěrující instituci.

Na vaše dotazy odpovídá Petr Rozkošný, finanční konzultant Broker Consulting.

Kolik stojí vypracování finančního plánu? Nebo snad existuje ke stažení nějaký vzor, do kterého se jen doplní vše potřebné?
Vypracování finančního plánu není v naší společnosti zpoplatněno. Konzultanti jsou zaplaceni za zprostředkovaný obrat na finančním trhu. Na internetu je možné najít jednodušší tzn. méně přesné programy, vaše peníze si však zcela určitě zaslouží lepší péči, z tohoto důvodu bych doporučoval neváhat s vypracováním profesionálního finančního plánu nezávislým finančním konzultantem, který po důkladné analýze vašich příjmů, výdajů a hlavně také cílů, které chcete se svými penězi dosáhnout, nabídne optimální složení jednotlivých produktů. Finanční plán vzniká zvážením celé řady vstupů. Umíte například odhadnout svůj rizikový profil? Pro finanční plán se jedná o zásadní parametr. Zajímavé je, jak to mají samotní finanční poradci s plánováním svých financí. Ač by se mohlo zdát, že finanční poradce má výhodu a bude si spravovat peníze sám, není tomu tak. Mnoho finančních poradců se o svých financích radí s kolegou. Proč? Protože při vytváření finančního plánu je extrémně důležité probrat své cíle s někým dalším. Pomáhá to utřídit myšlenky, cíle, priority.
Jde prodloužit splatnost hypotečního úvěru?
Splatnost hypotečního úvěru prodloužit jde, ovšem pouze na úroveň maximální splatnosti daného hypotečního úvěru (tzn., je-li maximální splatnost vašeho hypotečního úvěru třicet let, a dva roky splácíte, nemůžete požádat o prodloužení o pět let, protože by to by už přesahovalo onu třicetiletou splatnost). Prodloužení splatnosti je možné jak v době refixace úvěru, tak i mimo ni. V rámci refixace úvěru se jedná o nezpoplatněnou změnu úvěru, změny mimo refixaci již bývají zpoplatněny dle jednotlivých sazebníků bank.
Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.