Stříhání pásky a slavnostní přípitky definitivně ukončily rachot stavební techniky, padání prachu i neustálé stěhování. Žádnému z pacientů už nehrozí, že bude cestovat přes vážný zdravotní stav na vyšetření na druhou stranu nemocnice, v zimě operativně izolovaný ve spacáku. Změna je markantní: moderní prosvětlené a klimatizované prostory s nejnovějším vybavením a špičkovou technikou pamatují na soukromí, pohodlí a klid.

„V roce 2007 jsme stáli před těžkou situací. V takřka vybydleném baráku byly v havarijním stavu kanalizace i rozvodné sítě, navíc před námi stál obrovský dluh na přístrojovém vybavení, vlekoucí se z doby dostavby nemocnice, kdy na tuto věc nezbylo. I tak jsme se pustili do projektu, ale z výsledných čísel na nás šly mrákoty. Takovou sumu totiž příspěvková organizace nikdy nemůže dát dohromady,“ shrnul v řeči plné upřímného uznání a díků ředitel nemocnice Vít Kaňkovský.

Projekt rekonstrukce zahrnul kompletní opravu všech sedmi podlaží budovy a pořízení nového přístrojového vybavení. Náklady na opravu pavilonu a nákup vybavení dosáhly téměř 199 miliónů korun.

Projekt rekonstrukce zahrnul kompletní opravu všech sedmi podlaží budovy a pořízení nového přístrojového vybavení. Náklady na opravu pavilonu a nákup vybavení dosáhly téměř 199 miliónů korun.

FOTO: Luboš Pavlíček, ČTK

Nezapomněl na nic: ani na odvahu hned dvou politických reprezentací kraje, které postupně projekt podpořily a posléze navzdory krizi udržely, na EU, jejíž program přidal na investici za bezmála 200 miliónů korun třetinu, ani na personál a pacienty, kteří dvouletou generální opravu, prováděnou za provozu, bez většího reptání a s obrovským úsilím navíc ustáli. Prý i díky mimořádně vnímavému přístupu investora – havlíčkobrodské firmy Chládek a Tintěra.

Její zástupce Petr Suchý napověděl, že svěřit tuto zakázku místní firmě bylo prozíravé. „Jsme pyšní na to, že jsme mohli zrekonstruovat vlastní nemocnici, i když technické i organizační podmínky byly opravdu těžké. Ale bude to sloužit i nám, vždyť všichni jsme Broďáci,“ poznamenal. Rekonstrukcí prošlo všech sedm podlaží budovy, a spolu s novým vybavením tak dnešní podoba odpovídá moderním medicínským požadavkům.

Primář interny Josef Málek v novém přijímacím pokoji interní jednotky intenzívní péče

Primář interny Josef Málek v novém přijímacím pokoji interní jednotky intenzívní péče

FOTO: Luboš Pavlíček, ČTK

Obrovskou proměnu si chválí zaměstnanci i pacienti, jejichž podmínky se změnily k nepoznání, ať se jedná o ambulance, laboratoře, či o lůžkovou část. Do rekonstrukce bylo též zahrnuto hlavní parkoviště. Na plochu s veřejným osvětlením se nyní vejde téměř stovka aut.

V rámci slavnostního zahajovacího aktu byla odhalena pamětní deska zakladatele interního pavilónu, historicky druhého šéfa havlíčkobrodské nemocnice, MUDr. Pavla Trnky.

Zleva Václav Miláček, emeritní lékařský šéf nemocnice, a stejnojmenný Trnkův vnuk odhalují pamětní desku zakladateli interního pavilónu.

Zleva Václav Miláček, emeritní lékařský šéf nemocnice, a stejnojmenný Trnkův vnuk odhalují pamětní desku zakladateli interního pavilónu.

FOTO: Jana Pechová, Právo

Pod taktovkou osvíceného vizionáře, skvělého lékaře a mimořádné osobnosti, která za 30 let v čele ústavu vybudovala téměř všechny jeho podstatné části, byl interní pavilón otevřen v roce 1943 a uhájen před obsazením okupanty.

Bronzová pamětní deska od sochaře Radomíra Dvořáka bude v nejbližších týdnech umístěna na zeď vstupní části pavilónu.