Tehdejší starosta, nynější krajský radní František Štangl (ODS), radní i zastupitelé, byli ale přesvědčeni o opaku a usilovali o to, aby se do města vrátil kus historie dvou šlechtických rodů Rožmberků a Buquoyů. Podařilo se jim získat prostřednictvím státu prostředky na základní záchranářské práce a v roce 2004 i strategického partnera, který dokázal vrátit unikátní památce její tvář.

Projekt vyžadoval nejen pečlivou projektovou přípravu, ale i důslednou práci technického dozoru, protože při rekonstrukcích historických objektů je obtížné dopředu přesně odhadnout náklady. Ty se nakonec vyhouply na sumu kolem 200 miliónů korun. Zachránit se povedlo například část původních rožmberských paláců či stavební detaily ze 17. století, kdy Rezidence vznikla.

„Rekonstrukce byla pro nás exkurze historií,“ konstatoval ředitel nynějšího hotelového komplexu, na nějž se buquoyská Rezidence změnila, Jakub Dvořák. Dodal, že výsledné dílo by nebylo možné bez dobré spolupráce a podpory památkové péče, města i kraje.
Výsledek však stojí za úsilí, které rekonstrukci doprovázelo. Obnovenou památku nyní už obdivují především domácí i zahraniční turisté, kteří si vybrali Nové Hrady za cíl své návštěvy a využívají komplexních služeb hotelu s možností léčebných pobytů, masáží ale oceňují i stále se rozšiřující kulturní nabídku především s atraktivními hudebními pořady.

Přibyly panely i tematická trasa

Okolí města na hranici s Dolním Rakouskem je navíc ideálním místem pro pěší turistiku. Příjemnou dovolenou tady stráví i cykloturisté. Mohou například okruh o sedmnácti zastávkách. Cyklotrasa vznikla mimo jiné spoluprací města s obcemi Horní Stropnice a Žár a financovat ji pomohly i peníze z Evropské unie.

„Pokusili jsme se turistům přiblížit historii této části jižních Čech netradiční formou nejen historických faktů, ale i místních pověstí. Na zastávkových místech nechybějí panely s kompletními informacemi, které zaujmou dospělé i děti. Právě s ohledem na ně byl postaven profil trasy tak, aby ji zvládly,“ konstatoval Štangl.

Jak připomněl, svou roli sehrál i záměr propojit česko-rakouské příhraničí tematickou trasou, která by přispěla k rozvoji turistiky na Českobudějovicku.

Zážitkem za pěkného počasí je ale i pěší výlet Terčina údolí s umělým vodopádem, případně delším výšlapem na nedalekou tvrz Cuknštejn. Při zpáteční cestě bude možné v létě příjemně posedět v restauraci Lázničky. Stejně atraktivní může být ale návštěva místního hradu, který se nachází jen pár stovek metrů od Rezidence.