Během pěti let tu má vzniknout multifunkční kulturní centrum zaměřené na vzdělávání a umění. Pro místo to představuje novou náplň, která odpovídá významu památky a respektuje její památkovou hodnotu.

„Podali jsme žádost o dotaci na ministerstvo kultury. Je to výjimečná příležitost pro klášter,“ uvedla Jaroslava Frühaufová z Národního památkového ústavu v Plzni.

 

Projekt zajistí, že objekt bude naplněn životem Milan Zoubek, kastelán kláštera

„Příležitost, která není jen v opravě, ale v rámci projektu i dalším využití. Projekt zajistí, že objekt bude naplněn životem,“ dodal kastelán kláštera Milan Zoubek.

Necelých 500 miliónů korun z Integrovaného operačního programu má posloužit k obnově jižního a západního křídla barokní budovy konventu a částečně i dvou dalších. Do projektu revitalizace, který má být v památkové obnově vzorový, patří i stáje na nádvoří a přírodní divadlo za klášterním objektem včetně jeho funkčního propojení s novým konventem.

Poslední možnost opravy

Život do nevyužívané části areálu národní kulturní památky pak vnese multifunkční kulturní centrum nadregionálního významu, tvůrčí rezidence pro soudobé formy tanečního, divadelního a hudebního umění prolínající se s možnostmi vzdělávání. To je hlavní náplň a cíl celého projektu v rámci celoročního provozu centra.

„Je to jediná a možná poslední možnost opravy této části kláštera a současně příležitost mu vdechnout novou funkci, která nebude v rozporu s jeho původním posláním,“ uvedla při únorovém představení projektu ředitelka plzeňského pracoviště NPÚ Ludmila Drncová.

Rekonstrukce má zajistit nejen prostory pro vlastní provozování workshopů, seminářů, školení a studijních programů či tematických diskusí, ale i zázemí pro tyto aktivity v rámci vícedenních pobytů, to znamená ubytování a stravování. V plánu je i výstavní program.

Program má podporu Plzeňského kraje, jeho představitelé ji přislíbili při prezentaci záměru. Vznik konventu, postaveného podle projektu Kiliana Ignáce Dienzenhofera, je datován druhou polovinou 18. století.