Ulice 8. pěšího pluku spojuje frekventovanou Ostravskou a Hlavní ulici. Postupnou dostavbou nových objektů v této lokalitě ubylo parkovacích míst a zvýšilo se dopravní zatížení. Přestavba by podle Matějíkové měla přispět ke zklidnění a zkulturnění této části města.   

"Postupně získá ulice 8. pěšího pluku podobu městského bulváru. Jednotlivé jízdní pruhy budou odděleny parkovacími místy a ve středu komunikace vznikne plocha pro pěší s výsadbou zeleně a lavičkami. Změní se také celý systém veřejného osvětlení," prozradil náměstek primátorky Miroslav Dokoupil (KSČM).    

Na první části se již pracuje

Proměna ulice už byla zahájena a vyžádá si i dopravní omezení. "Stavební práce na ulici 8. pěšího pluku jsou rozděleny do tří etap. V úseku od ulice Ostravská po ulici U Staré pošty se již pracuje. Provoz je zde sveden do jednoho jízdního pásu v obou směrech. Zhruba od poloviny srpna do 20. září by měl být tento úsek zcela uzavřen. Povolen zde bude vjezd pouze autobusové dopravě, vozidlům záchranné služby a vozidlům zásobování," doplnila mluvčí.    

V polovině září se pracovní stroje a dělníci posunou na další úsek, a to mezi ulicemi U Staré pošty - Malý Koloredov, který bude dokončen v závěru tohoto roku. Poslední, třetí úsek mezi ulicemi Malý Koloredov a Hlavní, se podle mluvčí začne upravovat v příštím roce.    

Kvůli stavbě město nechá vykácet některé stromy. Podle Matějíkové je nahradí 155 stromů ve čtyřech alejích a 262 keřů, což je v porovnání se současným stavem více. Zvýší se i počet parkovacích míst. "Proti současnému stavu jich přibude 248, celkem tedy bude na ulici 8. pěšího pluku řidičům k dispozici 287 parkovacích míst, z toho 16 míst bude určeno pro invalidní občany." upřesnila.    

Město na přestavbu získalo dotaci ve výši 92,5 procenta z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.