S hypotečními specialisty jsme sestavili deset základních otázek, na které byste při výběru banky měli zeptat. Prvních pět přináší dnešní článek, zbývající se dozvíte za týden.

1. Jak jsou nastaveny podmínky čerpání úvěru?

Hlavním důvodem uzavření hypoteční smlouvy je pro vás financování bydlení. Způsob, jakým budete moci peníze čerpat, je to hlavní, co by vás mělo zajímat. Při žádosti o čerpání úvěru se výrazně liší požadavky bank na předkládané dokumenty a administrativní náročnost může v některých případech vést až k zastavení stavby nebo odstoupení od kupní smlouvy.

2. Jaké jsou podmínky při provádění změn v hypoteční smlouvě?

Některé banky umožňují provádět změny v nastavení podmínek smlouvy bezplatně, jinde mohou být poplatky při uzavření dodatku k úvěrové smlouvě dost vysoké. Jedná se např. o poplatky při prodloužení čerpání nebo při výměně nemovitosti zajišťující hypotéku za jinou. Výše těchto poplatků se pohybuje v rozmezí od 2 000 Kč do 10 000 Kč, výjimečně i více.

3. Existují ve smlouvě další podmínky, které musí klient během čerpání hypotéky splnit?

Například u předhypoteční smlouvy se klient zavazuje, že k určitému datu se stane vlastníkem nemovitosti. Pokud klient tuto podmínku nesplní, banka je oprávněna požadovat okamžité vrácení celé výše úvěru, či dokonce převést hypoteční úvěr na jiný typ, výrazně výše úročený. Navíc je klient povinen platit sankční poplatek ve výši několika tisíc korun.

4. Jaká je úroková sazba hypotečního úvěru?

Výše úroku je velmi podstatným, nikoliv však prioritním parametrem hypotéky. Prostým porovnáním úrokových sazeb nikdy nezjistíte rozdíly v ceně, kterou za poskytnutí peněz zaplatíte. Ta je ovlivněna mnoha dalšími poplatky a cenami služeb souvisejících s vedením a čerpáním hypotéky.

5. Jaké další poplatky si bude banka účtovat?

Poplatek za vedení účtu je běžný ve všech bankách. Banky si dále mohou účtovat např. poplatky za vyřízení hypotečního úvěru. Ty se pohybují v rozmezí od 0 Kč do 30 000 Kč.

Potřebovali bychom poradit ohledně darovací daně. Já s manželem jsme převzali hypotéku na dům od manželova bratra a jeho manželky. Finanční úřad nám poslal přiznání k dani darovací. Po doložení obnoveného znaleckého posudku nám finanční úřad poslal výměr 7 % z částky znaleckého posudku, což činí 45 000 Kč.

Darovací daň byla vyměřena správně. Sazbu daně, případné osvobození od daně darovací, stanoví zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí. Poplatníci podle tohoto zákona jsou zařazeni do tří skupin podle příbuzenského vztahu. Ve vašem případě se jedná o III. skupinu, kde sazba daně při základu daně do 1,0 mil. Kč činí 7 % ze základu.

Má dcera vlastní 1/8 domku, která má podle odhadce hodnotu cca 200 000 Kč. Před rokem jsem si založil stavební spoření s cílovou částkou nižší než 200 000 Kč, proto si budu muset vzít nějaký úvěr. Jaký byste mi v této situaci doporučovali? Zbývá mi šest let do důchodu a můj měsíční výdělek činí 19 tisíc Kč. Vůči dceři, která studuje, mám vyživovací povinnost.

 

Z dotazu jsem vyrozuměla, že chcete čerpat úvěr ve výši 200 tisíc Kč na koupi (vypořádání dcery) 1/8 rodinného domu. Překlenovací úvěr ze stavebního spoření je určitě možným řešením. Stavební spořitelny poskytují úvěry na bydlení, jejichž splatnost je až do věku 75 let účastníka. Pokud nemáte jiné závazky, než výživné na dceru, pak lze předpokládat, že váš příjem bude dostatečný pro posouzení vaší schopnosti splácet úvěr.

Doporučuji obrátit se na finančního poradce, který vám sdělí podmínky možného úvěru, případně i s využitím stávajícího vašeho stavebního spoření a poradí s podklady, které budete k žádosti o úvěr potřebovat.

Vlastním byt a z rodinných důvodů bych si ráda pořídila větší (výměna s doplatkem nebo koupě). Měla bych k dispozici sumu ve výši cca 50 – 60 % ceny nově pořizovaného bytu a na zbývajících 40 % bych si musela vypůjčit. Mám na mysli překlenovací úvěr, který bych následně uhradila z prodeje mého současného bytu. Ráda bych úvěr splatila co nejrychleji, dle možnosti i dříve než stanoví smlouva. Vůči hypotéce mám averzi, dle mého názoru investici zbytečně prodražuje. Mohli byste mi prosím poradit, zda existuje zmíněný druh úvěru, popř. na jaké finanční ústavy se mám obrátit?

 

Možnost předčasného splacení překlenovacího úvěru existuje, u některých stavebních spořitelen dokonce i bez jakýchkoliv sankcí. Protože se podmínky poskytování úvěrů na trhu mění, a to i u jednotlivých stavebních spořitelen, doporučila bych vám poradit se s nezávislým finančním konzultantem, který zjistí, u které stavební spořitelny o překlenovací úvěr požádat a zároveň vám pomůže s přípravou dokladů, které budete k žádosti o úvěr potřebovat.

Pokud byste odmítala ručení nemovitostí, lze si také vystačit do určité částky s ručiteli, ale výběr stavební spořitelny bude ovlivněn i výší potřebné částky, kterou chcete úvěrem získat na zaplacení bytu. Z hlediska zajištění není vyloučena ani kombinace dvou úvěrů u dvou stavebních spořitelen. Vzhledem k výši vašich vlastních finančních prostředků by bylo možné požádat o překlenovací úvěr např. u Stavební spořitelny, České spořitelny nebo Raiffeisen stavební spořitelny.

 Na vaše dotazy odpovídala Květa Šťastná ze společnosti Broker Consulting

Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.