Daň z nemovitostí byla dosud v Česku velmi příznivá. Stát i obce tím podporovaly jejich získání i udržování. Od nového roku to bude ale mnohde zcela jinak. Důvodem je, že díky vládnímu reformnímu balíku obce dostaly velkou pravomoc ve zvyšování této daně. Mohou totiž uplatnit tzv. místní koeficient, kterým lze – poprvé od příštího roku – zvýšit dosud placené daně na území dané obce dvakrát až pětkrát.

Postup je zcela jednoduchý. Dosud celkově placená daň za všechny nemovitosti na daném území obce se vynásobí přijatým koeficientem, který zvolí její zastupitelstvo. Příklad: Vlastník domku a samostatnou garáží v Hradci Králové dosud platil za tyto stavby celkovou daň například 1000 korun ročně. Protože město zvolilo místní koeficient 3, majitel domku v příštím roce zaplatí na této dani téměř 3000 korun.

Jestliže tentýž majitel vlastní ještě chatu třeba v Krkonoších, z níž dosud platil daň 200 korun ročně, a obec, do jejíhož katastru chata patří, použila místní koeficient 2, nově zaplatí z chaty téměř 400 korun ročně.

Jak kde postupovali

O použití místního koeficientu pro příští rok rozhodli například v téměř polovině krajských měst.

Místní koeficient tři (trojnásobné zvýšení) zvolili v Hradci Králové a Ústí nad Labem. Koeficient 2 (dvojnásobné zvýšení) se uplatní v Pardubicích, Jihlavě, Liberci a Karlových Varech. V jiných krajských městech, včetně Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, místního koeficientu zatím nevyužili.

Z ostatních obcí zvyšujících daň je nejvíc těch, které zvolily koeficient 2, tedy dvojnásobné zvýšení. Podle zjištění Práva a ČTK k těmto obcím patří například Tábor, Strakonice, Jindřichův Hradec, Tišnov, Cheb, Chodov, Svojšín na Tachovsku a Němčovice na Rokycansku, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Králíky, Polička, Litomyšl, Benešov u Prahy, Vlašim, Chotětov, Bezno, Turnov, Česká Lípa, Chrastava na Liberecku a mnoho dalších. Trojnásobně se kvůli místnímu koeficientu zvedne daň například v Českém Krumlově, Prachaticích a v Havířově.

Čtyřnásobně stoupne daň třeba ve Frymburku a v Černé v Pošumaví. Pětkrát zvýšili daň v Lipně nad Vltavou, v Dukovanech a Rouchovanech. Skutečnost, že obec může daň zvýšit dvakrát až pětkrát, vede k tomu, že se stírají dosavadní proporce ve výši daně z nemovitostí, které až dosud závisely téměř výlučně na velikosti obce.

V Ústí dráž než v Praze

Třeba vlastník běžného bytu 3+1 v Ústí nad Labem od příštího roku zaplatí daň například 1200 korun. To bude téměř třikrát víc než v Praze, i když zde jsou ceny bytů několikanásobně vyšší. V některé části Jihlavy bude daň z tohoto bytu dvakrát vyšší než v hlavním městě.

Tyto disproporce ale nemusí trvat dlouho. Pro obce, které z ohleduplnosti k občanům či jiných důvodů místního koeficientu dosud nevyužily, se možná často dají strhnout příkladem ostatních.

O příštím roce všude rozhodnuto

O použití koeficientu musí rozhodnout zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou, která je vydaná do 1. srpna předchozího roku. O tom, kde již v roce 2009 stoupne daň, je tedy už rozhodnuto. Jednou schválený koeficient neplatí jen na rok, ale do doby, než zastupitelstvo nerozhodne o změně. Tedy dokud neschválí zvýšení, snížení nebo nepoužití místního koeficientu.

V některých případech se od ledna zvýší daň více, než by odpovídalo velikosti místního koeficientu. Jde o to, že obec může kromě místního koeficientu použít ještě jiné koeficienty, kterými lze upravit základní sazbu daně směrem nahoru i dolů. Obě možnosti lze kombinovat. Tuto cestu zvolily například Ústí nad Labem, Jihlava a Opava.

Změna koeficientů pro výpočet daně není důvodem pro podání přiznání k dani.
Daň z nemovitostí se platí většinou do konce května na aktuální kalendářní rok. Finanční úřady zpravidla zasílají předtištěné speciální složenky pro zaplacení daně.

Která krajská města zvýší daň*
MěstoO kolik
Hradec Králové 3x
Ústí n. Labem 3x
Jihlava 2x
Liberec 2x
Karlovy Vary 2x
Pardubice 2x
* S použitím tzv. místního koeficientu, bez započtení případného zvýšení
dalších koeficientů. Platí od ledna 2009.