"Naším cílem je zjednodušit vztahy ve společenství vlastníků. Předkládaný návrh je více liberální ve smyslu větší zodpovědnosti vlastníků jednotlivých bytů a spoluvlastníků domu," uvedl ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek.

Kvůli některým nejasným ustanovením už jeden návrh vrátila ministerstvu legislativní rada vlády. Nynější návrh podle MMR navazuje na dřívější materiál, kterému legislativní rada mimo jiné vytýkala, že je příliš podrobný, málo srozumitelný a že obsahuje celou řadu ustanovení, která je možno odvodit z občanského zákoníku. "MMR tyto původní úpravy do návrhu zapracovalo na požadavek většiny již fungujících společenství vlastníků jednotek a správců," řekl dnes Hynek Jordán z tiskového oddělení ministerstva.

Napomůže zejména změna hlasování

Jednodušší rozhodování o společných částech domu má podle návrhu umožnit změna principu hlasování. Pro přijetí rozhodnutí má být nově nezbytná pouze nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků bytů počítaná podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu.

Dosud je vyžadován souhlas všech. Pro hlasování navíc již nebude nutná účast na členské schůzi společenství vlastníků, majitelé by mohli svůj hlas zaslat například poštou.

Na novou úpravu čeká řada společenství vlastníků, za prospěšný ho považuje i Sdružení nájemníků. Jeho místopředseda Milan Taraba řekl, že nová úprava je krok dobrým směrem. "Nová úprava má být náhradou za předchozí zákon, který byl od začátku postaven špatně," řekl Taraba.

Zákon by měl být účinný příští rok

Sdružení podle Taraby nemělo výraznější připomínky ani k předchozí verzi. "Společenství vlastníků vznikly desetitisíce a deklaratorní návod, jak postupovat, by pro mnoho z nich byl velmi dobrý," řekl Taraba.

Další připravované změny se týkají také postupu při povinných převodech bytů ve vlastnictví některých bytových družstev či samotného vzniku společenství vlastníků.

MMR plánuje, že zákon bude účinný od září 2009, záleží ale na dalším projednání ve vládě a zákonodárci. Dnes MMR poslalo zákon do zúženého připomínkového řízení ministerstvu spravedlnosti. Do konce července by ho měla dostat na stůl legislativní rada.