Podle bezpečnostních expertů a odborníků na drogovou problematiku situaci zhoršují i zástupy zahraničních narkomanů, kteří hlavní město pravidelně navštěvují v rámci oblíbených víkendových zájezdů tzv. pivní turistiky.

„Podle zkušeností strážníků se výskyt kontaminovaného materiálu nachází ve zvýšené míře v centru Prahy. Lze se domnívat, že se tak děje právě díky zvýšené kumulaci obyvatel a turistů. Větší anonymitu s oblibou využívají konzumenti návykových látek i jejich dealeři,“ míní náměstek šéfa pražských strážníků Ludvíka Klemy.

„Proto alespoň minimálně jednou za čtvrt roku provádí městská policie velké akce zaměřené na sběr použitých stříkaček a jehel. Nejbližší taková akce proběhne ještě teď v květnu,“ řekl Právu Klema.

V ulicích se měsíčně najdou stovky infikovaných jehel

O tom, že tyto akce, do kterých strážníci nasazují desítky lidí, nejsou zbytečné, svědčí fakt, že jen během jediné celoměstské akce v dubnu 2007 nalezli strážníci na území Prahy téměř 150 stříkaček, bezmála 90 použitých jehel a tři jiné životu nebezpečné předměty, konkrétně dvě sady léků a jednu plechovku se zbytkem čichací látky. Vše strážníci uložili do speciálního přenosného kontejneru.

„Box s životu nebezpečnými předměty je pak vždy v doprovodu hlídky převezen na sběrné místo, odkud jej specializovaná firma odveze a bezpečně zlikviduje,“ vysvětlil Klema postup nakládání s těmito rizikovými věcmi. Podle Klemy tyto velké celoměstské akce ale nejsou jediné, které jeho podřízení provádějí.

„Podobné akce dělají v menším také jednotlivá obvodní ředitelství,“ dodal náměstek. Podle něj se tomuto nebezpečí nedá zcela zabránit právě kvůli anonymitě prostředí, ve kterém se hlavně v přelidněném centru metropole drogy aplikují. Přesto snaha strážníků o potlačení tohoto neblahého fenoménu dnešní doby slaví alespoň částečný úspěch.

Strážníci vytlačili narkomany z dětských hřišť a pískovišť

Podle Klemy se totiž během roku 2007 podařilo strážníkům vytlačit narkomany alespoň od dětských hřišť a pískovišť. Druhý muž pražské městské policie si to vysvětluje tím, že na těchto místech jsou sami zdejší obyvatelé a návštěvníci mnohem více všímaví.

„Sami nás upozorňují na výskyt podezřelých osob nebo zavolají hlídku k nálezu stříkaček a jehel,“ dodal Klema. Někdy totiž strážníci naleznou i plechovky se zbytky toluenu nebo čikuli, které někteří narkomani čichají.

Strážníci ale nejsou v Praze jediní, kteří se starají o to, aby se na jejích ulicích nepovalovaly životu nebezpečné věci. Svou práci odvádějí i streetworkeři, kteří pravidelně chodí mezi feťáky a vybírají od nich použité stříkačky a jehly.

Podle Jiřího Presla z organizace Drop-In vyberou její pracovníci jen za jediný měsíc od narkomanů přes 30 tisíc použitých jehel a stříkaček. „Myslím, že asi tak v řádově stovkách případů narkomani své jehly nevracejí, ale prostě je zahodí,“ řekl Právu Presl. Další desítky nálezů zlikvidují sami obyvatelé Prahy.

Místa s největším počtem nalezených nebezpečných předmětů v roce 2007
Praha 1Vrchlického a Čelakovského sady, Františkánská zahrada, Slovanský ostrov, Petřín, Opletalova, Lanová, okolí stanice metra Muzeum, Hlavní nádraží – 48 stříkaček a 23 jehel
Praha 2Havlíčkovy, Bezručovy a Riegrovy sady, park Folimanka – 38 stříkaček a 9 jehel

Praha 3
park Vítkov, okolí stadiónu Viktorie Žižkov, park Pražačka, Parukářka a Židovské pece – 13 stříkaček, 9 jehel