Prováděcí dokumentaci úředníci už dříve schválili, nelíbilo se jim však navržené řešení statiky. Projektanti ho proto přepracovali. Nové řešení pak musí schválit krajský úřad. Od odborníků z Národního památkového ústavu dnes přišlo kladné vyjádření, řekl vedoucí odboru kultury a památkové péče na krajském úřadu Tomáš Drobný.

Změna statického zajištění vily

Projekt na statické zajištění vily se podle Drobného podstatně změnil. Projektanti chtěli původně podchytit celou konstrukci domu, což památkáři odmítli. Nové řešení proto navrhuje podchycení pouze těch základových patek, které jsou poškozené.

Nosné prvky budovy památkáři chrání, protože právě statické řešení vily je výjimečné. Budovu tvoří ocelový skelet a stropy pater nenesou zdi, ale jen subtilní pilíře. Právě taková konstrukce umožnila architektu Ludwigu Miesi van der Rohemu (1886 až 1969) opláštit dům skleněnými tabulemi, které bylo místy dokonce možné zasunout do země. Mies, který je považovaný za otce moderní architektury 20. století, tak vdechl život své myšlence obyvatelného kontinuálního prostoru; prosklenými zdmi do domu doslova vstupovalo okolí.

Pokud krajský úřad navržené řešení statického zajištění vily schválí, může být na opravu vydáno stavební povolení. Brno také může vyhlásit výběrové řízení na stavební firmu, která památkovou obnovu uskuteční.

Rekonstrukce za 100 miliónů korun

Zrestaurování památky, která je jako jediná česká stavba moderního umění zapsána na seznamu UNESCO, přijde na více než 100 miliónů korun. V rozpočtu města je letos na stavbu vyčleněno asi 20 miliónů korun. Kdyby peníze na letošní práce nestačily, lze to podle náměstka primátora Ladislava Macka řešit dodatečně v plánu investic.

Vila je na seznamu kulturního dědictví UNESCO od roku 2001. O rok později měla začít její památková obnova. Její start se však kvůli sporům týmů, jež se účastnily výběrového řízení na projektanta, opakovaně odkládal. Architekti se přou dodnes; jedno ze soudních líčení se konalo před necelými dvěma týdny. Na projektování oprav však už nejspíš nebude mít spor vliv; firma, která před lety zakázku vyhrála, už dokumentaci zpracovala a dostala zaplaceno.

Potomci původních majitelů kvůli zpožďování rekonstrukce loni požádali Brno o vrácení památky, zastupitelé to odmítli.