„Vnější fasáda zůstane prakticky nedotčená, pouze ji kompletně zrenovujeme. Uvnitř areálu naopak dojde k velikým změnám. Vyrostou zde nová křídla budovy postavená v nejmodernějším architektonickém stylu, důkladnou proměnou projdou i stávající části objektu, které nejsou viditelné z ulice,“ říká projektový manažer Martin Kratochvíl ze společnosti Skanska.

Secesní průmyslová budova společnosti Polygrafie, dříve tiskárna Unie, pochází z roku 1907 a její rekonstrukce a dostavba nových částí byly pod pečlivým dozorem památkářů.

.: Secesní fasáda bývalé tiskárny dostane svou původní podobu.

"Proces schválení rekonstrukce byl časově náročný zejména z důvodu úpravy územního plánu, který původně počítal s bytovou výstavbou, a ne hotelem. Samotnou rekonstrukci objektu, byť není prohlášen za kulturní památku, jsme podrobně projednávali s památkáři, zejména v souvislosti s opravou fasády, u které chceme obnovit její historický impozantní vzhled, včetně barvy fasády, původních oken,“ řekl Právu Colin Glover z Red Group.

Rekonstrukce v duchu ekologických trendů

Rekonstrukce se snaží nevynechat ani nejmodernější ekologické trendy. „Soustředili jsme se zejména na energeticky úsporné provozní systémy, např. osvětlovací tělesa, která jsou vybavena zdroji s vysokým výkonem a nízkou spotřebou energie, a na inteligentní systém řízení budovy, např. ovládání osvětlení pohybovým čidlem,“ podotýká Glover.

Nad garáží a kongresovým centrem také vzniknou střešní zahrady, které budou osazeny rostlinami výrazných barev a menšími stromy. Na střeše objektu na tuto zahradu naváže zeleň umístěná v nádobách. Nové stromy hodlá investor vysadit také v okolí objektu.

V současné době probíhají naplno demoliční práce v obou uličních křídlech, kde zároveň začal vznikat nový železobetonový strop. Z objektu zmizela střecha a připravují se také základy nového křídla budovy.