Jedním z důvodů je patrně i skutečnost, že hospodaření s nemovitostmi se stává významnou součástí vyspělých ekonomik, což vyžaduje i odpovídající přípravu odborníků pro tuto oblast. Schválený bakalářský projekt je podobný zahraničním projektům německých Immobilienwirtschaft, které se v zahraničí poměrně osvědčily. Český realitní trh se také stále potýká s nedostatkem kvalitních realitních pracovníků, i to by měl nově založený vzdělávácí program zlepšit.

Tříleté bakalářské studium bude zahrnovat právní, ekonomické a stavebně technické předměty i výuku cizích jazyků. Škola do budoucna připravuje realizaci výměnných zahraničních stáží. Po úspěšném zakončení bakalářského studia je záměrem plynule navázat na studium magisterské.

Škola je podporována realitními profesními sdruženími, zejména Evropským klubem realitních kanceláří, který se na přípravě projektu spolupodílel. Vzdělávací institut Franka Dysona je řadu let znám svou orientací na nemovitosti, makléřskou činnost včetně oceňování nemovitostí. Své vzdělávací aktivity realizuje také na Slovensku.