U oprav, údržby a rekonstrukcí bytů, rodinných i bytových domů (včetně panelových) je zajištěna ve všech případech snížená sazba DPH až do roku 2010 (od ledna se ovšem zvýší kvůli reformě veřejných financí z 5 na 9 procent). A to na základě rozhodnutí Rady Evropské unie ze 7. listopadu 2006.

Reaguje na to i novela zákona o DPH přijímaná v rámci reformního balíku, která byla schválena parlamentem a podepsána prezidentem. Z ní vyplývá, že ve snížené sazbě DPH budou i nadále například rekonstrukce koupelen, elektrických, vodovodních a jiných rozvodů, výměny oken či střech, zateplení domu, včetně panelového, zasklení lodžií v domě, opravy výtahů, přístavba či nástavba u rodinného či bytového domu apod.

Otázka je, zda tato výjimka skončí po třech letech, nebo zda nám ji EU dál prodlouží. "Jelikož tato výjimka původně platila pouze na omezenou dobu a tato doba již byla minimálně třikrát prodlužována, lze s relativně velkou dávkou pravděpodobnosti říci, že bude prodloužena i na dobu po roku 2010," sdělila Právu Dana Trezziová, která se donedávna jako náměstkyně ministra financí zabývala daněmi a nyní se věnuje daňovému poradenství v pražské právní kanceláři Procházka, Randl, Kubr.

V rezervě je výjimka pro sociální bydlení

I kdyby nám ale unie výjimku neprodloužila, nic světoborného by se nemělo stát. Jde o to, že tak jako půjde od ledna uplatnit sníženou sazbu DPH na výstavbu nových bytů a domů splňujících limit staveb pro sociální bydlení, tak se snížená sazba vztahuje i na opravy, údržbu a rekonstrukce staveb pro sociální bydlení.

Tedy opravy, údržbu a rekonstrukce bytů do 120 a domů do 350 čtverečních metrů. A to bez časového omezení. Snížená sazba by se tak měla i po roce 2010 - bez ohledu na to, jak se Unie k dnešní výjimce postaví - vztahovat například i na paneláky. Bytovým domem pro sociální bydlení se totiž podle novely zákona o DPH rozumí bytový dům, v němž nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení (to je do 120 čtverečních metrů). A to jsou prakticky všechny paneláky.

V každém případě se vyplatí rekonstrukční práce zbytečně neodkládat. Jednak by se třeba mohlo stát, že nám EU výjimku neprodlouží a že současně zpochybní i naši širokou definici sociálního bydlení unie. Jednak i proto, že rok od roku roste cena stavebních prací a rovněž i cena tepla. Kdo potřebné práce udělá dřív, ušetří i z toho důvodu nemalé peníze.