"Obyvatelům sídliště příští rok v září celkem poskytneme dalších šest desítek nových parkovacích míst, jedenáct boxů na kontejnery domovního odpadu, ale také desítky metrů nových a opravených chodníků, opravíme stávající schodiště a jedno schodiště vybudujeme zcela nové," vyjmenoval Buzek.

Na řadu přijde rovněž městská zeleň, která se buď omladí, anebo vysadí znovu. Počítá se s výměnou veřejného osvětlení nebo přestavbou opěrných zdí. Přestože harmonogram prací počítá s podstatnou částí příští rok, pokračují práce už nyní při celoplošné opravě v Ježkově ulici a jejím okolí.

"Ještě v tomto roce upravíme odstavné plochy. Vznikne čtrnáct nových parkovacích míst. V této stavební fázi také vybudujeme tři nové kontejnerové boxy," uvedl Buzek. Celý projekt revitalizace rochlického sídliště začal před rokem a stavební práce jsou rozděleny do pěti etap. Hlavním důvodem byla skutečnost, že se sídliště potýká s nedostatkem parkovacích míst.