"Více než polovina (55,5 %) obyvatel ČR považuje své výdaje na bydlení vzhledem k jeho kvalitě za vysoké", uvádí Božena Valentová ze společnosti Factum Invenio.

Vztah mezi výdaji na bydlení a jeho kvalitou hodnotí příznivěji lidé žijící ve vlastních rodinných domech, oproti tomu za méně příznivý jej považují uživatelé obecních a soukromých nájemních bytů.

I přes výše uvedenou skutečnost platí, že naprostá většina lidí (79,0 %) je, stejně jako v předchozích letech, se svým bydlením celkově spokojena; rozhodně spokojena je více než pětina (22,8 %).

Není překvapením, že z hlediska způsobu bydlení jsou nejspokojenější lidé, kteří bydlí ve vlastním rodinném domě (89,3 %); relativně nejméně spokojeni jsou, nepočítáme-li podnájemce, uživatelé soukromých nájemních bytů (58,7 %).

Za zmínku také stojí, že se svým bydlením je rozhodně spokojen jen každý desátý Pražan, zatímco mezi lidmi žijícími na Moravě je rozhodně spokojených více než čtvrtina.