Provizi většinou platí prodávající, ale výjimečně se může stát, že ji zaplatí kupující. Také je možné, že se provize rozdělí mezi kupujícího a prodávajícího. Vše záleží na dohodě obou stran. Zde má RK velkou roli při vyjednávání.

Bez provize a s darem?

Jsou RK, které neberou od prodávajících žádnou provizi a dokonce jim nabízejí věcné dary, jako jsou telefony DVD či zájezd. Na tento způsob, jak obelstít klienta, přišly RK, které si potřebovaly naplnit databázi s nabídkou nemovitostí s tím, že prodávající neplatí žádné poplatky.

Připomíná to chování družstevních záložen, které svým klientům slíbily až 25 % úroku z uložených peněz v jejich záložnách (kampeličky), ale nakonec klienti přišli o velké peníze. V realitní kanceláři veškeré náklady někdo platí a není normální, když kupující má platit inzerci nabízené nemovitosti, kupní smlouvu, smlouvu o smlouvě budoucí, znalecký posudek. To jsou náklady prodávajícího, tak jako daň z nemovitosti či daň ze zisku.

Snížení ceny

Některé realitní kanceláře úmyslně sníží cenu nemovitosti, za kterou se má prodávat, a zároveň se domluví, že když se nemovitost prodá dráž, rozdělí si tyto peníze v poměru 50:50. Realitní kancelář by však měla nemovitost v dané době prodávat za nejlepší (tržní) cenu a z této ceny si účtovat provizi ve výši 4-6 procent.

Zde vidím jeden z možných důvodů, proč inzerovat, že prodávající neplatí žádnou provizi. Je to jeden ze způsobů, jak dostat peníze od prodávajícího, a mnohdy jsou to statisícové částky. Přitom veškeré náklady zaplatí prodávající, včetně provize.

Na tento způsob si udělejte svůj názor a pak zvažte, zdali není lepší zaplatit provizi 4-6 % (ve které jsou již započteny náklady na veškeré služby a servis).

Realitní kanceláře mají v nabídce pestré spektrum nemovitostí, podmínky prodeje se mohou ale někdy dost lišit. Foto Lindab

Platí to kupující

Řada RK nebere od prodávajícího provizi, ale dohodnou se, že prodejní částku navýší o své náklady na provizi, které zaplatí kupující. A tyto částky jsou opět ve statisících. Na tento nešvar si někteří klienti stěžují i v naší RK, ale až po uzavření obchodu.

Ptají se, jestli si RK může účtovat takové částky na provizi a jak se proti tomu bránit. Je zkrátka jen na obou stranách - prodávajícího a zprostředkovatele - na čem se dohodly. Zřejmě klientům nevadí, že RK za prodej jejich nemovitosti obdrží statisícové částky místo toho, aby zaplatili 4-6 % v jiné RK. Bohužel si ani neuvědomují, že navýšenou částku musí zdanit.

Přitom RK si navýšenou částku ponechá jako čisté nezdaněné peníze. Každý prodávající či kupující si tedy musí prověřit podmínky RK, než s ní podepíše smlouvu. Všeobecně je možné provize rozdělit mezi prodávající a kupující v poměru 2:2, 3:1 či jinak.

O provizi a kupní ceně se v průběhu obchodu dá vyjednávat, ale musí být vždy včas informovány obě strany. Jsou výjimečné případy, kde provizi můžou zaplatit obě strany a to až 6 %. Jedná se o těžce prodejnou nemovitost ve špatném stavu, lokalitě a za nízkou cenu 50-100 tisíc, kdy náklady na prodej jsou vyšší než provize.

Autor je ředitelem Hanácké realitní kanceláře