Práci tam najde až 400 středoškoláků a vysokoškoláků. Připravenou máme druhou etapu, o pětinu menší než první, řekl Emil Chochole, šéf VTP, jehož 95 procent akcií drží město a zbytek kraj.

"Půjde o špičkové firmy s vysokou připadnou hodnotou. Město nepodporuje montážní závody s dočasnými zahraničními dělníky," řekl náměstek primátora a předseda dozorčí rady VTP Vladimír Duchek. Firmy budou propojeny s podniky a Západočeskou univerzitou (ZČU).

Podle Chocholeho by měl park sloužit zejména jako komerční podpora pro ZČU a její výzkum. 

Právě výzkumné komerční týmy, v nichž budou odborníci z univerzity, se stanou páteří VTP. Druhým typem firem, které si pronajmou laboratoře a kanceláře, budou výzkumníci pro regionální podniky. Třetí možností, kterou Chochole nepreferuje, je příchod známé zahraniční firmy.