"Dosavadní způsob získávání informací pro databázi se neosvědčil. Nedaří se ji aktualizovat podle našich představ. Očekáváme, že díky spolupráci s krajskou hospodářskou komorou a CzechInvestem, databáze dostane nový život," uvedl Horák.

Databáze má poskytovat zájemcům o podnikání v regionu přehled možností v oblasti volných budov a pozemků určených pro podnikání. Olomoucký kraj, který vykazuje čtvrtou nejvyšší nezaměstnanost v zemi, potřebuje získávat nové investory. Ke konci února dosahovala v regionu míra nezaměstnanosti 9,1 procenta.

Databázi hejtmanství vytvořilo před třemi lety. Zájemci ji najdou na internetových stránkách kraje www.kr-olomoucky.cz.