Protože vzduchotechnické potrubí bylo plastové (laminátové), požár se šířil šachtou dál. Požární předěl v šachtě v oblasti stropu nebyl řádně udělán a neměl potřebnou požární odolnost. Šachtou se proto oheň přenesl až do bytu paní Martiny.

Z digestoře požár přeskočil přes plastový odvod vzduchu do instalační šachty.

Z digestoře požár přeskočil přes plastový odvod vzduchu do instalační šachty.

FOTO: Archiv Nemopas

Zničil instalace v šachtě a zaplnil hustým dýmem celý byt a hrozilo rozšíření ohně do bytu. Štěstím bylo, že vodovodní potrubí bylo plastové, a když hořelo v šachtě, došlo k jeho roztavení a požár v šachtě se sám uhasil. Oheň v dolním patře pak uhasili přivolaní hasiči.

V instalační šachtě se požár šířil přes plastové rozvody a přes požárně nezabečenou přepážku do instalační šachty v horním bytě.

V instalační šachtě se požár šířil přes plastové rozvody a přes požárně nezabezpečenou přepážku do instalační šachty v horním bytě.

Oheň zničil instalační šachtu v bytě paní Martiny. Naštěstí voda z poškozeného plastové vodovodní potrubí požár v této fázi uhasila.

Oheň zničil instalační šachtu v bytě paní Martiny. Naštěstí voda z poškozeného plastového vodovodního potrubí požár v této fázi uhasila.

Požár v bytě paní Martiny je varováním před špatně udělanými požárními přepážkami v instalačních šachtách bytových domů. O této nemoci nemovitostí jsme psali již v tomto článku.

V celém bytě paní Martiny byl hustý štiplavý dým z hořících instalací.

V celém bytě paní Martiny byl hustý štiplavý dým z hořících instalací.

Paní Martina teď bude dlouho uklízet.

Paní Martina teď bude dlouho uklízet.

Proto při kontrole bytu inspektoři nemovitostí Nemopas vždy parametry požárních přepážek mezi byty kontrolují.

Autor: Ing. Leoš Martiš, inspektor nemovitostí

Inzertní sdělení
Inspekce nemovitostí NEMOPAS pomáhá majitelům nemovitostí a hlavně kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti. Inspekce tak šetří peníze za budoucí neplánované opravy nemovitosti a snižuje rizika realitního obchodu. U nových domů a bytů inspektor pomáhá novým majitelům s převzetím nemovitosti od realizační firmy nebo developera. Majitel má tak šanci pomocí inspekce významně snížit riziko výskytu skrytých i zjevných vad a vyhne se tak budoucím nepříjemnostem při reklamacích.
Inspekce nemovitostí NEMOPAS provádí certifikovaní inspektoři nemovitostí, kteří mají vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a jsou členy Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).
Nemopas.

Ilustrační foto

Technický stav nemovitosti je nejvíce podceňovanou skutečností při jejím nákupu. Kupující často věnuje enormní pozornost a energii vyjednávání o ceně, a k jeho škodě naprosto opomíjí samotný technický stav nemovitosti. Ten však může mít zásadní vliv na výslednou cenu. Tato zarážející situace se dá trefně vyjádřit lidovým příslovím našich předků „kupovat zajíce v pytli“, a taky je jí možno moderněji přirovnat k nákupu mobilního telefonu nebo počítače bez znalosti jejich základních parametrů.
Investici v řádech tisíců korun by bez znalosti parametrů neudělal nikdo, ale nákup nemovitosti za milióny korun bez znalosti jejího technického stavu je bohužel běžnou praxí. Jen málokdo si uvědomuje, že malý vlhký flíček v podkroví nebo drobná prasklina nad schodištěm má přitom často cenu mnoha stovek tisíc nebo i miliónů korun vydaných za následné opravy.
Důležitost této služby ilustruje i fakt, že služba je běžným doplňkem realitního trhu v zahraničí (v USA přes 90 % realitních obchodů).