Vše začíná už výběrem vhodného pozemku a orientací domu ke světovým stranám. Základem je dobrý projekt, vhodné stavební materiály, konstrukce nebo technologie s tepelně technickými parametry pro nízkoenergetickou výstavbu. A kvalitní realizace.

Dům je nutné ještě před stavbou naplánovat do všech detailů. Cokoli měnit v průběhu realizace není dobré.

Orientace domu

Kromě klimatických podmínek je podstatná orientace domu vůči světovým stranám. Tak se dá výrazně ovlivnit energetická bilance domu.

Solární kolektory BSK PRO 10 lze nainstalovat jednoduše a rychle, dokonce bez řezání tašek a dodatečného plechování. Už při velikosti 1,5 m2 na osobu ušetríte až 70 % roční spotřeby teplé vody.

Solární kolektory BSK PRO 10 lze nainstalovat jednoduše a rychle, dokonce bez řezání tašek a dodatečného plechování. Už při velikosti 1,5 m2 na osobu ušetříte až 70 % roční spotřeby teplé vody.

FOTO: Bramac

Obytné prostory směrujte na jih, jihovýchod a jihozápad a využijte teplo ze slunce, ať už přímo přes prosklené otvory, nebo akumulací v konstrukcích.

Obslužné prostory orientujte na sever. Vytvoříte přirozenou bariéru proti chladu v obytné části. Respektujte i okolní zástavbu včetně zeleně.

Klimatické podmínky

Klimatické podmínky u nás jsou vhodné pro nízkoenergetickou výstavbu. Zimy nejsou tuhé a ani léta příliš horká, takže v dobře izolovaných domech není nutné aktivní chlazení. Provoz domu tedy nepotřebuje velké zdroje energie.

Rozdílně budete plánovat výstavbu NED na horách s menším počtem slunečních dnů a nižšími venkovními teplotami. Zato na jihu a v nížinách počítejte s výraznými pasivními slunečními zisky.

Jednoduchý tvar

NED jsou tvarově jednoduché, bez výklenků, balkonů, vikýřů a nik. Proč? Tvar totiž ovlivňuje energetickou náročnost domu. Složitější tvar domu potřebuje více energie na vytápění.

NED vykazuje velmi dobré tepelně izolační parametry všech obvodových konstrukcí – stěn, oken, podlah a stropů.

NED vykazuje velmi dobré tepelně izolační parametry všech obvodových konstrukcí – stěn, oken, podlah a stropů.

FOTO: Heluz

Členitý dům je náchylný ke vzniku tepelných mostů v kontaktních plochách konstrukcí. Tím se zvyšují pořizovací náklady. Chcete-li mít spotřebu energie na vytápění pod hranicí 50 kWh/m2, je žádoucí jednoduchý tvar.

Tepelně technické vlastnosti

Obvodový plášť domu (stěny, střecha, okna, dveře i podlahy) mají mít výborné tepelně technické vlastnosti. Ty zajistí malé tepelné ztráty. Kvalitním zateplením domu lze snížit spotřebu energie na vytápění až o 50 %.

Stavební systémy určené na výstavbu NED jsou různé, třeba zděná stavba s kontaktním zateplením, masivní nosná konstrukce v kombinaci s lehkými obvodovými prvky nebo samotné lehké stavební systémy obsahující hrubou tepelnou izolaci.

U nás je nejpoužívanější kontaktní zateplení. Důležitý je výběr certifikovaného a uceleného stavebního systému.

Solární systém SOL EZ/EH je vhodný pro připojení k tepelným centrálám EcoZenith a EcoHeat.

Solární systém SOL EZ/EH je vhodný pro připojení k tepelným centrálám EcoZenith a EcoHeat.

FOTO: Regulus (2x)

Střecha je exponovaným prvkem obvodového pláště. Musí odolávat rozmarům počasí a zároveň dosáhnout požadovaných tepelně technických parametrů.

Při dimenzování tloušťky izolace ve střešní konstrukci platí, že čím menší je sklon střešní roviny, tím silnější má být tepelná izolace, např. u pultové střechy se sklonem 10° má být izolace minimálně 30 cm.

Kvalita konstrukcí

U NED jsou nežádoucí netěsnosti v konstrukcích a tepelných mostech. Podmínkou je důsledná aplikace tepelné izolace v konstrukčních napojeních, proto nepodceňujte výběr realizační firmy.

Ani nejdokonalejší technologie, materiály a konstrukce nesplní svůj účel, když se budou používat nesprávně a nekvalitně aplikovat.

Systém vytápění

Univerzální systém pro vytápění NED neexistuje. Základem je racionální hospodaření s energií, potřebnou na vytápění, přípravu teplé vody a provoz elektrospotřebičů.

V NED využívejte pasivní a aktivní sluneční energii, zvolte optimální vytápěcí systém, zejména nízkoteplotní nebo teplovzdušný, a regulované větrání se zpětným získáváním tepla.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda s tepelnou centrálou EZ 400 SET pro ohřev vody a vytápění rodinných domu.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda s tepelnou centrálou EZ 400 SET pro ohřev vody a vytápění rodinných domů.

Dejte zelenou obnovitelným zdrojům energie. Sluneční kolektory na ohřev vody mají smysl v domácnostech s vyšší spotřebou teplé vody, případně na ohřev vody v bazénu. Už méně se vyplatí na podporu vytápění.

Představa energeticky nezávislého rodinného domu je lákavá, a to nejen z finančního hlediska, ale i z pohledu ekologického a citlivého přístupu k přírodě.

Vzduchotěsný zateplovací systém pro šikmé střechy LDS bezpečně plní i tepelně izolační parametry pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Vzduchotěsný zateplovací systém pro šikmé střechy LDS bezpečně plní i tepelně izolační parametry pro nízkoenergetické a pasivní domy.

FOTO: Knauf Insulation

Větrání pod kontrolou

V NED se zaměřte na systém vzduchotechniky. Bude-li mít dům kvalitní izolaci a těsný obvodový plášť, nucené větrání je samozřejmostí.

Okna s dvojitým nebo trojitým zasklením mají výborné tepelně izolační vlastnosti.

Okna s dvojitým nebo trojitým zasklením mají výborné tepelně izolační vlastnosti.

FOTO: Vekra

Větrání okny je energeticky neefektivní a málo větraný prostor s dokonale utěsněným obvodovým pláštěm přináší problémy. Efektivní je řízené větrání se zpětným získáváním tepla.

Jak užívat NED

NED má smysl pro ty, kteří vědí, jak ho užívat. Dům vyžaduje správné ovládání technických zařízení a součinnost s nimi i respektování ročních období a střídání dne a noci. Jen tak lze naplno využívat jeho přednosti.

I rozdílné teploty v místnostech je nutné zahrnout již do projektu. Využívejte efektivně elektrickou energii v podobě úsporných zařízení, domácích spotřebičů, osvětlení apod.

Ekologický efekt

Při výstavbě NED nejde jen o nízkou spotřebu energie na vytápění. Důležité je vědět, že už minimální využívání obnovitelných zdrojů energie přináší ekologický efekt.

Při výstavbě dávejte přednost materiálům a technologiím, které šetří životní prostředí a využívají obnovitelné zdroje.

Může se vám hodit na Seznamu: