Cena vodného a stočného ročně stoupá, spotřeba vody na osobu dlouhodobě klesá. I když si obrazně řečeno utahujeme kohoutky, nakonec platíme více než v předchozím roce. Jenže za plýtvání bychom zaplatili ještě více.

Čištění zubů je jednou z činností, kdy necháváme zbytečně téct vodu.

Čištění zubů je jednou z činností, kdy necháváme zbytečně téct vodu.

FOTO: Ravak

Úsporné splachování

U klasických toalet použijeme na jedno spláchnutí 6 až 9 litrů pitné vody. Moderním typům stačí 4,5 nebo i pouze 3 litry. V domácnostech je běžné úsporné duální splachování s dvojitým tlačítkem ventilu. Spotřeba vody je standardně 3 l na malé spláchnutí (menší tlačítko) a 6 l velké spláchnutí (velké tlačítko). Dvoutlačítkové splachovače se používají pro kombi WC i pro mísy se zazděnou splachovací nádržkou.

Systém start stop ponechává spotřebu vody na úsudku uživatele. Stlačení tlačítka aktivuje splachování a opětovné stlačení splachování zastaví. Maximálně však do odpadního systému spláchne klozet 6 l vody.

Běžný vodoměr domaqua je vybaven radiovým modulem odesílajícím informace o průtoku vody do sběrnice dat v domě a následně do centrály provozovatele. Software vyhodnocuje, zda je průtok běžný, či nechtěný, způsobený závadou.

Běžný vodoměr domaqua je vybaven radiovým modulem odesílajícím informace o průtoku vody do sběrnice dat v domě a následně do centrály provozovatele. Software vyhodnocuje, zda je průtok běžný, či nechtěný, způsobený závadou.

FOTO: Ista (2x)

Své místo v českých koupelnách nachází také infračervené samočinné splachování a zapínání a vypínání vodovodní baterie. Automatický splachovač napájí elektrická energie, lze ho ovládat i manuálně. Splachování se spustí přiblížením ruky do blízkosti snímače nebo dojde k automatickému spuštění při opuštění WC (senzor monitoruje prostor).

Infračervené systémy splachování se instalují pro WC mísy montované k podlaze, na stěnu a také do montážních rámů.

Další možnosti

Pro starší nádržkové toalety i ty dvoutlačítkové je vhodný WC stop splachovač složený z 5 válečků a fixovaný v přepadové trubici. Množství uspořené vody regulujeme přidáváním či odebíráním válečků. Každý z nich znamená asi 14% úsporu vody.

S každým spláchnutím ušetří 1,2 l vody sáček Save-a-flush plněný silikonovými krystaly. Ty po vložení sáčku do nádržky absorbují vodu a po 6 hodinách se jejich objem zvětší až 100násobně. Sáček je určen pro klasické, jednotlačítkové splachovače s libovolnou velikostí nádrže.

V prostorách a domácnostech, kde společně žije větší počet mužů, lze celkem podstatně snížit spotřebu vody instalací domácího urinálu, který splachuje pouze jedním litrem vody.

V prostorách a domácnostech, kde společně žije větší počet mužů, lze celkem podstatně snížit spotřebu vody instalací domácího urinálu, který splachuje pouze 1 litrem vody.

V prostorách a domácnostech, kde společně žije větší počet mužů, lze celkem podstatně snížit spotřebu vody instalací domácího urinálu, který splachuje pouze 1 litrem vody.

FOTO: Sanela (2x)

Na českém trhu je stále ještě nepříliš využívanou novinkou kombinace umyvadla a WC. Umyvadlo je vždy umístěno výš než splachovací nádrž. Po spláchnutí WC začne téct čistá voda z vodovodu přes vodovodní baterii k mytí rukou. Tato použitá voda se následně uchová ve WC nádrži a je připravena ke spláchnutí.

Možnosti spláchnutí jsou dvě – velké a malé. Použitím vody z umyvadla pro splachování WC lze snížit spotřebu vody až o 25 % ve srovnání se standardním splachováním WC.

V kombinaci W+W voda použitá v umyvadle prochází odtokovým čisticím systémem, který odstraní větší nečistoty a nadávkuje dezinfekční látku. Nádržka s vyčištěnou vodou je propojena s WC nádrží, do níž voda přitéká čistá a připravená ke spláchnutí toalety.

V kombinaci W+W voda použitá v umyvadle prochází odtokovým čisticím systémem, který odstraní větší nečistoty a nadávkuje dezinfekční látku. Nádržka s vyčištěnou vodou je propojena s WC nádrží, do níž voda přitéká čistá a připravená ke spláchnutí toalety.

FOTO: Roca

Baterie, perlátory a hlavice

Obvyklé jsou pákové baterie, kterými nastavíme proud vody a její teplotu rychleji než klasickými kohoutky. K tomu jsou vhodné i termostatické baterie, kdy požadovanou teplotu nastavíme předem. Dočkáme se jí téměř okamžitě. Baterie tak šetří nejen vodu a energii, ale předchází také opaření horkou vodou.

Čtyřčlenná rodina s klasickou pákovou baterií spotřebuje 144 l vody za den, s úspornou senzorovou baterií je spotřeba až osmkrát nižší. Baterie se senzorem nikdy nezapomene zastavit vodu.

Čtyřčlenná rodina s klasickou pákovou baterií spotřebuje 144 l vody za den, s úspornou senzorovou baterií je spotřeba až osmkrát nižší. Baterie se senzorem nikdy nezapomene zastavit vodu.

Z termostatické baterie Mio vytéká hned voda nastavené teploty. Omezovač průtoku vody – pojistka – navíc nedovolí vyšší než 50% průtok. Pro zajištění vyššího průtoku je nutné pojistku stlačením odblokovat.

Z termostatické baterie Mio vytéká hned voda nastavené teploty. Omezovač průtoku vody – pojistka – navíc nedovolí vyšší než 50% průtok. Pro zajištění vyššího průtoku je nutné pojistku stlačením odblokovat.

FOTO: Jika (2x)

Některé vodovodní baterie mají omezovač průtoku, jenž ho sníží třeba z 8 l na 5 l za minutu. Zvedneme-li páku k maximálnímu průtoku, ucítíme lehký odpor, který upozorňuje na přechod mezi režimy.

Jeden kapající kohoutek způsobí ztrátu 4 l/h, silně kapající až 12 l/h. Protékající toaleta nás vyjde na 25 l/h.

Jeden kapající kohoutek způsobí ztrátu 4 l/h, silně kapající až 12 l/h. Protékající toaleta nás vyjde na 25 l/h.

Spotřebu vody snižují perlátory, které mísí vodu se vzduchem. Většinou jsou v baterii již zabudované, koupit a nainstalovat je lze i dodatečně.

Výsuvnou sprchou k vodovodní baterii rychle směřujeme potřebný proud, což oceníme při mytí zeleniny nebo nádobí v kuchyni.

Perlátor Mio mísí vodu se vzduchem a díky tomu snižuje spotřebu vody.

Perlátor Mio mísí vodu se vzduchem a díky tomu snižuje spotřebu vody.

Pootočením části úsporné sprchové hlavice nastavujeme různé režimy průtoku vody. Funkce stop ventil umožňuje zastavit vodu na okamžik, kdy se mydlíme. Voda tak zbytečně neprotéká.

Patentovaná turbínová technologie nepřimíchává do vody vzduch jako běžné úsporné hlavice, ale místo toho vodu vytlačuje 30 až 40 osvěžujícími pulzy za sekundu.

Kuchyňská mísicí baterie s ručním rozprašovačem pomáhá snížit spotřebu vody a energie. Sprcha je praktická na mytí zeleniny a oplachování nádobí. Cena 4990 Kč.

Kuchyňská mísicí baterie s ručním rozprašovačem pomáhá snížit spotřebu vody a energie. Sprcha je praktická na mytí zeleniny a oplachování nádobí. Cena 4990 Kč.

FOTO: Ikea

Šedá voda

V rodinném domě můžeme využívat tzv. šedou vodu. Nazýváme tak splaškovou odpadní vodu neobsahující fekálie a moč, která odtéká z umyvadel, van, sprch, dřezů apod.

Šetřit pitnou vodou na splachování WC lze i jinak. Zařízení AS-GW/AQUALOOP recykluje šedou vodu ze sprch, umyvadel, praček a produkuje vysoce kvalitní procesní vodu pro další využití.

Šetřit pitnou vodou na splachování WC lze i jinak. Zařízení AS-GW/AQUALOOP recykluje šedou vodu ze sprch, umyvadel, praček a produkuje vysoce kvalitní procesní vodu pro další využití.

FOTO: Asio

Po její úpravě v čistírně šedé vody ji můžeme použít jako provozní (tzn. bílou vodu) pro splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad, čímž výrazně uspoříme náklady na stočné. Kvalitou je bílá voda srovnatelná s dešťovkou.

Zajímavé je také využití tepelné energie šedé vody (myjeme se teplou vodou), kterým snížíme náklady na ohřev teplé užitkové vody, popřípadě na vytápění objektu. Pro rodinné domy jsou vhodnější lokální systémy odběru zbytkového tepla.