Stará asfaltová lepenka střechy postupem času děravěla, dřevo trouchnivělo. Bratři Žohovi se to rozhodli změnit. Starší Jakub je architekt a do opravy pergoly (rozměry 3,5 x 2,5 m) se s bratrem pustil poté, kdy už na stavbu nebyl z oken domu hezký pohled.

Na vrstvě písku leží substrát pro zelené střechy, který je pokryt mulčovací kůrou.

Na vrstvě písku leží substrát pro zelené střechy, který je pokryt mulčovací kůrou.

Rekonstrukci střechy pojali bratři netradičně. Rozhodli se z ní udělat střechu zelenou, aby byla estetická i při výhledu z oken domu. Povedlo se - na zelené střeše pergoly rozkvétají na jaře netřesky. Důležitým prvkem stavby je kromě střechy i podélné okno, světlík, v němž se zrcadlí obloha a okolní stromy. Rekonstruovaná pergola je dnes příjemným útočištěm při grilování a posezení v blízkosti krbu.

Oprava konstrukce

Původní střecha šla pryč až po nosné trámy. Ty byly ošetřeny speciálním prostředkem proti dřevomorce, plísním a hnilobě (obr. 1 a 2).

Obr. 1

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 2

Nosné trámy střechy bratři posílili o další, aby střecha unesla plánovanou zelenou krytinu se substrátem. Podélné trámy pak pobili prkny s dřevěným límcem na okraji (obr. 3).

Obr. 3

Obr. 3

Nová střecha je plochá s mírným spádem (2 %), voda ze srážek tak může odtékat na jednu stranu. Původní betonová dlažba zůstala (obr. 4).

Obr. 4

Obr. 4

Zelená střecha

Skladba zelené střechy je lehká, aby nebyla narušena statika stavby. Hydroizolace je chráněna geotextilií a brání tak prorůstání kořenů rostlin, nopová fólie pomáhá zadržovat vodu a drží substrát na svém místě (obr. 5). Vrstva písku odvádí přebytečnou vodu, následuje substrát pro zelené střechy, pokrytý mulčovací kůrou proti zarůstání plevelem. Vhodná je drcená láva, která neuletí a nedegraduje.

Obr. 5

Obr. 5

Posledním krokem bylo osázení střechy odolnými netřesky. Světlík je umístěn asymetricky z praktických i estetických důvodů. Propouští světlo přímo na jídelní stůl, zároveň se v něm na jaře odráží nádherně kvetoucí třešeň. Je atraktivní i při pohledu seshora.