1. Na výrobu dvou poliček pod kytky si připravíme dva čtvercové odřezky ze smrkové nebo borové spárovky 16x16 cm a jeden 20x20 cm na větší rohovou poličku.

2. U jednoho menšího čtverce si vyznačíme spojením úhlopříček přesný střed. Z jednoho dílu si tak připravíme obě trojúhelníkové podpěry pod poličky, které budeme potřebovat.

3. Přesně ve vyznačeném středu odvrtáme vykružovací pilkou větší kruhový otvor o průměru asi 4 cm. Vrtáme do půlky a až vodící vrták projde skrz, dovrtáme otvor z druhé strany.

4. Ostrou pilkou s jemným ozubením pak přesně po vyznačené úhlopříčce díl rozpůlíme. Díky odvrtanému otvoru vznikne uprostřed podpěra s elegantním vybráním.

5. Na větší odřezek si označíme rohovou výseč, použít můžeme kružítko nebo obkreslíme větší pokličku. Přímočarou pilkou pak tvar vyřízneme. U druhého menšího dílu zaoblíme dva přední rohy.

6. Klínovou podpěru položíme na středovou osu rohové poličky a obkreslíme ji. Pak označíme dva body kde budeme vrtat. Rohový konec poličky dosedající ke stěně zakrátíme.

7. Označené body na poličce předvrtáme malým vrtáčkem, větším provedeme zahloubení pro hlavy vrutů. Dvěma vruty 4x50 pak pevně spojíme polici s trojúhelníkovou podpěrou.

8. Stejným způsobem spojíme i druhé dva díly s tím rozdílem, že druhá polička není rohová. Na podpěru připevníme závěsný plíšek. Prostor pod vybráním nejprve odvrtáme.

9. Obě hotové poličky pomocí smirkového papíru na špalíčku dočistíme a mírně jim zakulatíme hrany. Nakonec je obě povrchově upravíme Zvolit můžeme klasický dřevěný tón nebo veselejší pastelový.

10. Na poličku můžeme dát květináč s pnoucí se rostlinou, vázu anebo třeba i dekorativní svíčku.