Hlavní obsah
Díky podlahovému nebo stěnovému vytápění je celý prostor vytápěn rovnoměrně, což zajišťuje velká přenosová plocha (KKH Brno). Foto: archív firmy KKH Brno, Právo

Dokonale využité teplo aneb správným výběrem vytápení ušetříte

Tepelnou pohodu v bytě nebo v domě považujeme za samozřejmost. Ceny energií ale neustále stoupají. Jak ale zařídit, abychom se vyhnuli spirále drsných faktur při vyúčtování nákladů provozu domácnosti? Rozhodne, jaký druh vytápění zvolíme.

Díky podlahovému nebo stěnovému vytápění je celý prostor vytápěn rovnoměrně, což zajišťuje velká přenosová plocha (KKH Brno). Foto: archív firmy KKH Brno, Právo
Dokonale využité teplo aneb správným výběrem vytápení ušetříte

Dříve byly mimo elektřinu rozhodujícími palivy hlavně hnědé uhlí, koks, svítiplyn, eventuálně uhelné kaly. Dnes vede především zemní plyn, kusové dřevo, solární energie, dále tzv. čisté energie vzduchu, země, spodní i tekoucí vody.

Převažuje také tzv. dvoucestné zásobování energiemi rodinných domů, kombinace elektřiny+ plynu. Zároveň se podstatně rozšířilo na úkor pevných paliv spalování zemního plynu.

:. Součástí systému gabotherm jsou plastové trubky gabomax, jejichž výhodou je velmi dobrá pružnost a vysoká životnost (KKH Brno).foto: Právo/archív KKH Brno

S masivním rozšířením plynofikace, doprovázené ale soustavným zdražováním, přišla zcela přirozená pozornost využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie.

Možné cesty řešení

Co si na vytápění domů pořídit? Nabízejí se krby, krbová kamna, kachlová kamna, teplovzdušná kamna, kachlové sporáky, kotle na dřevo a uhlí, plynové vytápění, ale také solární energie a možnosti jejího využití, stejně jako elektrické vytápění, vytápění na kapalná paliva, topné konvektorové systémy, stěnové vytápění, tepelná čerpadla.

:. Nástěnný plynový kondenzační kotel Logamax plus GB 152 o výkonu 24 kW, cena 48 500 Kč (Buderus).foto: Právo/archív firmy Buderus

Každý z uvedených systémů má své klady i zápory. Záleží na našich finančních možnostech, technických parametrech domu (to nejlépe posoudí odborník) i možností regionu (obce, širšího okolí). Cest řešení je mnoho, pojďme se ale podívat na varianty, které budou šetrné k přírodě a s ohledem na budoucnost i k naší peněžence.

Do krbových kamen patří pelety

Pelety jsou ekologické palivo s úžasně vysokým obsahem energie. Vyrábějí se lisováním ze surovin jako dřevěné brikety, tedy z dřevěných pilin. Rozdíl je pouze v tom, že pelety jsou válečky o průměru 6 a 8 mm, balené v igelitových pytlích po 15 kg. Zůstatková vlhkost pelet je pouze 8 % vody, z čeho vyplývá vysoká energie, dosahující až 5 kW na 1 kg. Výhodou pelet jsou malé rozměry.

Po nasypání pelet do zásobníku se kamna připojí do elektrické sítě a po 10 až 15 minutách se pelety vznítí. Účinnost je vysoká, pohybuje se od 84 % do 90 %. Toto zařízení umožňuje automatický provoz vytápění. Krbová kamna jsou vlastně generátory tepla.

Přesně dávkované množství pelet se v nich za optimálního přístupu vzduchu vznítí. Uvedený proces umožní volit množství tepla podle momentální potřeby. Navíc, ovzduší není zatěžováno žádnou sírou, kyselinami a jinými látkami, jako při spalování fosilních paliv. Proto jsou kamna na pelety odlišná od klasických kamen na dřevo.

Cesta od kamen ke kotlům a dále

Donedávna byla jediným zdrojem tepla v domě nebo bytě velká kamna, eventuálně existovaly další lokální topné zdroje kolem komínů v jádru budovy. Krokem dopředu, který je dnes nejrozšířenějším způsobem vytápění, jsou topné soustavy s centrálním kotlem, rozvodnou sítí a otopnými tělesy, umístěnými v jednotlivých místnostech. Kotle se zmenšily, výkony se zlepšily. Navíc se snížila hlučnost provozu.

:. Kamna na vysoce výhřevné pelety (slisované dřevěné piliny) Baby Fiama Bordox, cena 49 656 Kč (TOP-EL).foto: Právo/archív firmy TOP-EL

Na trhu najdeme kotle, které si svým vzhledem nezadají se stylovým nábytkem nebo domácí elektrotechnikou. Při koupi nejsou drahé, jejich provoz se však v určitých směrech prodraží. Proč? Topné oleje, elektrický proud, plyn nebo uhlí jsou totiž energií fosilních (pevných) paliv, která je pochopitelně vyčerpatelná, a proto můžeme očekávat trvalé zdražování.

Co dokážou kondenzační kotle

Během klasického způsobu vytápění uniká část tepla obsaženého ve spalinách bez užitku do atmosféry a odnáší tak s sebou až 11 % (v případě zemního plynu) nevyužité energie, tedy tepla. U kondenzačních kotlů jsou spaliny, obsahující množství horké vodní páry a tím také energie, maximálně využívány.

Účelem kondenzační techniky je odebrat tuto energii ochlazením vodní páry ze spalin ve speciálním výměníku a teplo použít pro ohřev vody na vytápění. Nejvíc energie získáme při takovém ochlazení spalin, kdy vodní pára, obsažená ve spalinách, zkondenzuje, tj. při teplotách topné vody nižších než je rosný bod spalin, je to kolem 57 %. Proto u kondenzační techniky docílíme největšího efektu u podlahového topení, nebo u systému s radiátory o větší ploše.

Tepelná čerpadla zužitkují přírodní živly

Tepelná čerpadla jsou stále častěji označována za nepopulárnější alternativní zdroje energie. Odnímají teplo z okolního prostředí (země-vzduch-voda). Převádějí ho na vyšší teplotní hladinu a následně využívají pro vytápění a ohřev vody. Dosáhnout úspor, které představují 50 až 65 % energie, kterou nemusí majitel tepelného čerpadla po jeho instalaci nakupovat, se v souvislosti se zdražováním všech paliv a energií určitě vyplatí.

:. Tepelná čerpadla systému vzduch - voda Dimplex se skládají z vnitřní a vnější jednotky a účinně pracují i při venkovních teplotách - 25 stupňů Celsia (Termo Komfort). foto: Právo/archív firmy Thermo Komfort

Moderní tepelná čerpadla dokážou nejen v zimě levně topit, ale v horkém létě místnosti pro změnu levně ochlazují.

Rekuperace využije vzduch

V nejbližších letech se bude nejspíš stále více rozvíjet způsob získávání odpadního tepla z větracího vzduchu. A to buď centrálně řízeným větráním s rekuperací nebo regenerací tepla či využitím tepelného čerpadla pro ohřev čerstvého větracího vzduchu.

Hlavním předpokladem nízké energetické náročnosti takového ekologického provozu je buď optimálně postavený nový objekt, nebo zdařilá rekonstrukce starého domu s nízkou tepelnou ztrátou. I stěny a podlahy dokážou hřát

Systémy podlahového či stěnového vytápění jsou z velké části sestaveny z plastů.
Potrubí je navíc opatřeno vrstvou proti uvolňování (difuzi) kyslíku. Menší otopné systémy jsou vyrobeny z měděných, plastových či plastohliníkových trubek.
Zdroje tepla jsou dnes konstruovány nebo inovovány se skutečnou snahou o co nejvyšší stupeň využití energie obsažené v palivu a o co nejnižší stupeň znečištění okolního ovzduší a životního prostředí.

Slovníček pojmů
Fosilní palivonerostná surovina, která vznikla v dávných dobách přeměnou odumřelých rostlin a těl za nepřístupu vzduchu. Řadíme sem ropu, zemní plyn a uhlí
Obnovitelné energetické zdrojetvoří nefosilní přírodní zdroje energie - vítr, sluneční záření, geotermální energie, energie vody, půdy, vzduchu, biomasy, skládkového plynu, kalového plynu a bioplynu
Druhotné energetické zdrojejejich potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie, při energetickém využívání či odstraňování odpadů a náhradních paliv vyrobených na bázi odpadů
Alternativní zdroj energie kombinovaná výroba elektřiny a tepla (kogenerace). Primárním obnovitelným zdrojem je slunce
Zdroj teplazařízení, v němž se z paliva či jiné energie vyrábí teplo, které je současně předáváno teplonosné látce (většinou voda nebo vzduch)
Centrální zdroje teplaelektroakumulační kotel, plynový kotel (přetlakový, atmosférický, kondenzační), ocelový kotel na uhlí a dřevo , litinový kotel na koks a černé uhlí, přímotopný průtočný elektrokotel, teplovzdušné centrální jednotky, tepelné čerpadlo nebo kogenerační jednotka (kombinovaná výroba elektřiny a tepla), akumulační, průtočné či kombinované zdroje teplé vody
Lokální zdroje tepla jsou současně spotřebiči. Jsou to akumulační kamna, podlahové vytápění s topnými kabely nebo přímotopné spotřebiče - elektrické konvektory, elektrická desková otopná tělesa (radiátory), lokální teplovzdušné spotřebiče, infrazářiče, elektrické topné kabely pro podlahové, stropní nebo stěnové nízkoteplotní vytápění, průtočné nebo akumulační ohřívače vody
Akumulační vytápění dochází při něm k akumulaci tepla do magnezitových bloků (akumulační kamna), do vody (elektroakumulační kotelna, akumulátory u solárních soustav, akumulátory u kotlů na spalování uhlí, dřeva, atd.), do betonu nebo železobetonu (podlahové, stropní a stěnové vytápění)
Kombinované zdroje teplakombinace různých druhů paliv, např. elektroakumulační kotelna + hnědouhelný kotel (teplovodní krb). Častou kombinací je elektrická akumulační kotelna a solární soustava

Před rozhodnutím:

Je rozumné zjistit, jakou má obec, ve které žijeme, místní energetickou koncepci - možná bude preferovat určité palivo, jehož využití by pak pro nás bylo výhodnější.

 

Geotermální a sluneční energie jsou k dispozici téměř zadarmo, jde o energii bez faktur. Překážkou většího využívání jsou zatím poměrně vysoké pořizovací náklady na technologii.

 

Dnes relativně nejlevnější jsou sice tuhá paliva (uhlí a palivové dřevo), ale jde o vytěžitelné zdroje, jejich cena neustále poroste, což prodraží provoz.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Reklama

Výběr článků