Návštěvníky bude znovu lákat na tradici, ale také na celou řadu novinek. Pořádající Výstaviště České Budějovice, a. s., může znovu očekávat, že areálem projde během šesti dnů jako každoročně okolo sta tisíc lidí z celé republiky.

„Díky svému zaměření a struktuře vystavovatelů i návštěvníků se stala Země živitelka místem setkávání všech, kteří svou činnost spojují s českým a moravským zemědělstvím. Místem setkávání zemědělců a potravinářů s jejich dodavateli a zákazníky, s politickými špičkami – lidmi, kteří jsou zodpovědní za další vývoj zemědělsko-potravinářského sektoru, s odborníky – nositeli trendů a vývoje v oboru,“ sdělil Právu ředitel a předseda představenstva Výstaviště České Budějovice Josef Friedrich.

Dále uvedl, že výstava vytváří nejen jedinečnou příležitost k odborným diskusím, vzájemnému porovnání a sdílení informací, které mohou významným způsobem ovlivňovat vývoj celého sektoru, ale i sjednocující prostředí pro všechny, jimž není osud našeho zemědělství a potravinářství lhostejný.

Rozvoj života na venkově

Velký prostor nachází již řadu let na výstavě téma rozvoje života na venkově. Významným mottem výstavy je Budoucnost českého zemědělství a českého venkova.

„Úroveň prezentace českého venkova a prezentace činnosti a přínosu místních akčních skupin a Spolku pro obnovu venkova ČR stoupá s každým ročníkem výstavy. Letos se výstavy opět zúčastní Národná sieť rozvoja vidieka SR a Národná sieť slovenských miestnych akčných skupín. Venkov v současné době zahrnuje přibližně 60 procent naší populace a 95 procent plochy ČR,“ konstatoval Friedrich.

Nedílnou součástí největší jihočeské expozice jsou i zemědělské stroje. Představení svých výrobků si na ní nenechají ujít ani velcí čeští producenti jako brněnský výrobce traktorů Zetor.

Nedílnou součástí největší jihočeské expozice jsou i zemědělské stroje. Představení svých výrobků si na ní nenechají ujít ani velcí čeští producenti jako brněnský výrobce traktorů Zetor.

FOTO: Výstaviště ČB

Návštěvníci se mohou například těšit v Pavilónu venkova (letos v pavilónu Z) a na okolních plochách s propojením k pavilónu T na celodenní program s lidovou muzikou, který dotvoří pozitivní obraz života na českém, moravském a slovenském venkově a ukáže možnosti jeho prosperity.

Kvalitní české potraviny

Formou venkovské tržnice se zde bude prezentovat i Asociace regionálních značek a regionálních produktů. Pavilon venkova je pod patronací Celostátní sítě pro venkov a Národní sítě místních akčních skupin ČR.

Také letos bude Země živitelka ve velké míře patřit potravinám. „Prezentace kvalitních českých potravin zůstává i nadále jednou z hlavních priorit výstavy. Návštěvníci je opět najdou v novém multifunkčním pavilónu T, slavnostně otevřeném při loňském ročníku Země živitelky,“ zmínil Friedrich.

Každý tak může ochutnat i výhodně zakoupit potraviny vyrobené v českých regionech z českých surovin a oceněné v regionálních soutěžích jednotlivých krajů značkou kvality „Regionální potravina“, garantovanou MZe, a potravin s národní značkou kvality KLASA, garantovanou SZIF.

Prezentovaná bude také nová značka „Český výrobek“, garantovaná Potravinářskou komorou ČR, a potraviny ze soutěže Chutná hezky. Jihočesky.

Prezentace a ochutnávky potravin budou doplněny kuchařskými show, recepty a hudebními programy se soutěžemi.

Novinkou Angus Show

Součástí agrosalonu je již tradičně Mezinárodní výstava družstevnictví s aktuálními informacemi o výrobním a spotřebním družstevnictví, podnikání zemědělských nebo odbytových družstev a prezentacemi úspěšných družstevních podniků s širokým sortimentem kvalitních výrobků v pavilónech E1, E5 a na přilehlých plochách.

Prezentace kvalitních českých potravin zůstává i nadále jednou z hlavních priorit výstavy. Josef Friedrich, ředitel výstaviště

„Samozřejmostí je na naší výstavě také přehlídka zemědělské techniky, expozice ovocnářů, zelinářů, zahrádkářů, včelařů a chovatelů. Těšit se můžete na prezentace hospodářských zvířat, masného skotu, plemenných krav, koní, beranů, ovcí a národních plemen drůbeže na předvadišti v severní části areálu,“ ozřejmil ředitel Friedrich.

Doplnil, že letošní Země Živitelka však chystá pro všechny také řadu překvapení a novinek. „Novinkou bude například 1. jihočeská Angus show, speciální výstava masného skotu plemene Aberdeen Angus, včetně soutěže, předvádění a hodnocení zvířat.“