Po vyschnutí se vlhká omítka odstraní do výšky, která se rovná jedenapůlnásobku šířky zdiva nad místo, kde je viditelná vlhkost.

Odstraňte ze spár sádru, váže vlhkost. Při malování nepoužívejme vápenné ani latexové nátěry. Vzorek zdiva pro odborné posouzení kvůli vlhkosti musí být doručen rychle a nejlépe v krabičce od filmů v množství alespoň 10 g.

Vzorky zdiva musí být odebrány z hloubky alespoň 5-10 cm (použijeme sekáček, vrtačku s pomalými obrátkami). Dotykové vlhkoměry jsou nepřesné.

Rozsah poškozeného zdiva bezpečně určí statik. Drobné praskliny a trhliny na omítce většinou žádné nebezpečí pro obyvatele domu nepředstavují. Na trhlinky širší než 0,2 mm lze aplikovat pásek sádry a uvést datum jeho osazení.

Zjistíme tak, zda se praskliny stále nezvětšují. Menší poškození zdí, když není narušené podloží, lze opatřit například pomocí ocelových spon, kterými se dům doslova opásá.

Další možností je metoda, kdy se dům zpevní výztužnými nerezovými tyčemi. Tyto postupy provádějí stavební firmy se specializací na statické zabezpečení objektů.

Jak vysušit dům

Odborníci předpokládají, že budovy úplně vyschnou za jeden až tři roky podle typu konstrukce, intenzity větrání, vytápění a klimatických podmínek.
Nejosvědčenější způsob sušení je trvalý intenzívní průvan. U místností, které nejsou přirozeně provětrány, lze použít stolní ventilátory. Větrání nepřerušujeme ani v době výrazného poklesu teplot!

Odvlhčovací přístroje

* Odvlhčovače vzduchu jsou vhodnější absorpční než kondenzační, protože nemusíme vylévat vodu z nádoby či kanystru. Stačí, když hadici, která vyfukuje páru, vyhodíme ven, třeba sklepním okénkem. Absorpční odvlhčovač není závislý na teplotách, proto je vhodné zajistit cirkulaci vzduchu.

* Při aplikaci kondenzačního odvlhčovače vzduchu naopak nezapomeneme uzavřít okna, aby nedocházelo k přísunu vlhkého vzduchu zvenku. Udržujeme teplotu mezi 20 až 30 stupni Celsia, nevětráme, do místnosti vcházíme jen za účelem vylití vody z nádobky (obvykle to je jednou za 12 hodin). Odvlhčovače necháme v chodu 24 hodin denně, protože jinak negativně narušíme proces vysušování. Pokud je to možné, vysoušení začneme ve sklepě, snížíme tak prolínání vody do vyšších pater domu.

* Odvlhčovače přemisťujeme do dalších místností po 2 až 3 dnech, pak je můžeme vrátit zpět. Při každé manipulaci s odvlhčovačem odpojíme přívod elektrického proudu.

* Některé přístroje za 24 hodin vysrážejí 6 až 120 litrů vody, odvlhčovače s výkonem 40 litrů za den jsou už určeny pro větší prostory.
Tyto přístroje si lze za poplatek opatřit v půjčovnách (za den se platí 100 až 500 korun). Cena odvlhčovačů se podle provedení a výkonu pohybuje od 11 000 korun směrem nahoru.

Boj s plísní

* Plísně odstraňujeme za mokra, aby nedošlo k rozprášení spor do místnosti.

* Použijeme více ředěný sanační prostředek, napadené hlinkové nátěry odstraníme, tapety oškrábeme.

* Zbavíme se i nátěrových hmot na bázi disperzí.

* Chemicky impregnujeme podklad.

* Použijeme nátěrové hmoty s dlouhodobými protiplísňovými účinky.

* Ochranné nátěry po 14 dnech opakujeme, většina dezinfekčních prostředků působí krátkodobě (lze použít i hašené vápno či vápennou vodu, různé dezinfekční přípravky, např. Savo, Savo prim, Incidur spray, Biostab 21F).

Elektroinstalace, voda, opravy

Pokud došlo k navlhnutí elektroinstalace, je třeba, aby ji před uvedením do provozu zkontroloval odborník. Elektroinstalace, které byly zatopeny, je třeba vypnout a nepoužívat do doby revize a opravy. Bude třeba vypustit kontaminovanou vodu z rozvodů vody, promýt potrubí a armatury a vydezinfikovat.

* Při vstupu do bytu nezapínáme bytový rozvod elektřiny, aby nedošlo ke zkratu.

* Necháme ověřit izolační stav rozvodu odbornou firmou. Ve Zlatých stránkách je seznam elektrospecialistů. U elektromotorů hrozí nebezpečí úplného zničení (vodárny, kompresorové chladničky a mrazáky, pračky, odstředivky, roboty, vysavače). U starých plynovodů by se mohlo porušit těsnění. V takovém případě necháme u specializované plynárenské organizace ověřit těsnost.

* U rozvodů pitné vody nebezpečí nehrozí. Jediné, o co bychom se měli zajímat v této souvislosti, je dobrozdání obecního úřadu, že je voda pitná bez nákazy.

Okna a podlahy

* Nátěry dřevěných oken a dveří neopravujeme dříve, než dojde k úplnému vyschnutí.

* Tam, kde může docházet k záplavám, nepoužíváme dřevěné podlahy, omezeně je vhodné PVC a plastové podlahy (nelepené -volně položené), trvanlivá je pouze keramická nenasákavá nebo kamenná dlažba.

* Na podlahy nelepíme plastové nášlapné vrstvy (PVC) dříve, než vyschnou.

* Pro tepelnou izolaci podlahy používáme nenasákavé materiály -zcela nevhodné jsou tepelné izolace z minerálních vláken.
Věci, které byly poškozeny nebo zničeny při povodni, uložte za účelem prohlídky likvidátorem.

Jak dezinfikovat věci, prádlo a hračky

Nábytek, podlahy, zdi, nádobí, auta dezinfikujte pomocí 2% roztoku Chloraminu B. Připravíte ho rozpuštěním 8 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech vody. Může se použít savo (1 l sava nalijeme do 10 l vody).

Necháme působit 30 minut nebo zaschnout. Dezinfikované předměty bychom neměli zapomenout opláchnout pitnou vodou. Stejně tak i hračky!

Prádlo namočte na čtyři hodiny do 3% roztoku Chloraminu B. Připravíte ho rozpuštěním 12 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 l vody. Prádlo můžeme namočit i na 8 hodin do roztoku sava. Pozor! Chloramin B a savo mají bělicí účinky!

U žump a sifonů je vhodné použít pětiprocentní roztok Chloraminu B (20 vrchovatých polévkových lžic na 10 litrů vody) nebo zalijte odpad neředěným přípravkem Savo.

K dezinfekci obsahu žump použijte 1 kg chlorového vápna na jeden metr kubický obsahu žumpy. Po skončení úklidových prací je vhodné dezinfikovat ruce v 0,5% roztoku Chloraminu B po dobu 1 minuty. Roztok připravíte rozmícháním 2 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech vody.

Připraveno ve spolupráci se středeční přílohou Práva Dům a bydlení.