Hlavní obsah

Jak pojišťovny neoprávněně krátí pojistné plnění: Odpočet pevných nákladů

S náhradou vynaložených nákladů půjčovného náhradního vozidla poškozenému je vždy spojena i otázka odpočtu pevných nákladů. Pevné náklady přestavují náklady, které by poškozený musel vynaložit na provoz svého poškozeného vozidla a nemá tedy nárok na jejich náhradu. Výši těchto nákladů je třeba vždy stanovit podle skutečných individuálních parametrů daného vozidla a nelze akceptovat paušálně stanovenou výši pevných nákladů.

Jak pojišťovny neoprávněně krátí pojistné plnění: Odpočet pevných nákladů

Pevné náklady na provoz určitého poškozeného vozidla jsou stanoveny s ohledem na jeho konkrétní parametry, představované například počtem ujetých kilometrů, životností vozidla, opotřebením pneumatik, náklady na provozní náplně a mazadla a náklady na opravy včetně běžné údržby. Některé z těchto položek jsou dány zcela přesnými údaji a některé jsou určitým způsobem zobecněny s tím, že konečné pevné náklady jsou představovány určitou sazbou za 1 km provozu vozidla, jež může být například 2,80 Kč/1 km. Přesný způsob výpočtu pevných nákladů je ryze odbornou záležitostí a jeho popis přesahuje účel tohoto článku, jehož podstatou je zdůraznění zásady, podle které při stanovení pevných nákladů a výplatě pojistného plnění za půjčovné náhradního vozidla je nutné vždy vycházet z individuálních parametrů poškozeného vozidla.

Pokud poškozený ujel s náhradním vozidlem například 500 kilometrů a za půjčovné náhradního vozidla zaplatil 10.000,-- Kč, pak si musí od této zaplacené částky odečíst částku 1.400,-- Kč, představující pevné náklady na provoz jeho poškozeného vozidla v sazbě 2,80 Kč/1 km za 500 ujetých kilometrů. Zbývající částku ve výši 8.600,-- Kč pak může uplatnit po pojišťovně. Pojišťovny však velmi často odečítají pevné náklady v určité paušální výši, stanovené pro účely cestovních náhrad dle Zákoníku práce. Tyto sazby jsou většinou vyšší, než sazby skutečných pevných nákladů, stanovených s ohledem na individuální parametry poškozeného vozidla. Je třeba si uvědomit, že čím vyšší je sazba pevných nákladů, tím vyšší je i jejich odpočet a tím nižší je pak náhrada škody poškozenému. Vyšší sazby jsou tedy výhodné pro pojišťovny a nevýhodné pro poškozené. Při určování výše náhrady za pronájem náhradního vozidla v rámci náhrady škody je používání paušálních sazeb stanovených pro cestovní náhrady vyloučeno, protože cestovní náhrady vůbec nesouvisí s náhradou škody. V této souvislosti je nutné upozornit i na skutečnost, že paušální stanovení pevných nákladů zakázal Nejvyšší soud ČR ode dne 16. října 2008, přesto toho pojišťovny často nedbají a odečítají pevné náklady v paušální výši, čímž krátí náhradu škody poškozeným.

Pojistné plnění za půjčovné náhradního vozidla tak pojišťovny snižují o částky v řádech několika tisíců či stovek korun, bez uvedení jakéhokoliv důvodu, nebo způsobu výpočtu pevných nákladů, nebo se zcela nedostatečným stručným odůvodněním, přičemž pojišťovny plně spoléhají na skutečnost, že s ohledem na výši krácení  poškození nebudou již doplatek vymáhat.

KONTAKTY:
tel.: + 420 731 140 140
e-mail: info@pomocposkozenym.cz
internet: www.pomocposkozenym.cz

Pomoc poškozeným

KONTAKTY:
tel.: + 420 731 140 140
e-mail: info@pomocposkozenym.cz
internet: www.pomocposkozenym.cz

Sdružení Pomoc poškozeným informuje poškozené z dopravních nehod či úrazů o jejich právech a nárocích, posuzuje výši pojišťovnou poskytnutého odškodnění a doporučuje účinné postupy, jak získat od pojišťovny či viníka plnění v maximální výši. Své služby poskytuje zcela bezplatně.

Sdružení Pomoc poškozeným informuje poškozené z dopravních nehod či úrazů o jejich právech a nárocích, posuzuje výši pojišťovnou poskytnutého odškodnění a doporučuje účinné postupy, jak získat od pojišťovny či viníka plnění v maximální výši. Své služby poskytuje zcela bezplatně.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Výběr článků