Doposud bylo vývojové centrum Sensors & Actuators (senzory a aktuátory) v nedalekém Frenštátě, do slezské metropole se tak stěhuje stávající oddělení, které se ale rozšíří. Continental uvádí, že počet zaměstnanců v této nové lokaci má ve střednědobém horizontu vzrůst na 200 pracovníků, přičemž polovinu budou tvořit vývojoví inženýři. Vývojové centrum, které bude vyvíjet senzory a aktuátory pro všechny světové trhy, má kapacitu až 250 zaměstnanců.

Mezi hlavní patří senzory k měření oxidu dusíku (NOx), kterými lze kontrolovat a přesně nastavovat podíl oxidů dusíku ve výfukových plynech, dále vysokoteplotní senzor s rozsahem měření až do 1 250 stupňů Celsia. V případě aktuátorů (systémy, které elektrické signály převádí na pohyb) Continental vyvíjí elektronicky řízené škrticí ventily nebo ventily recirkulace výfukových plynů.

Koncern Continental má v současné době v České republice celkem sedm závodů, šest z nich patří ke Continental Automotive. Koncern v současné době zaměstnává v Česku přibližně asi 13 tisíc pracovníků.