TPCA loni vyrobila 215 tisíc vozů modelů Toyota Aygo, Peugeot 107 a Citroën C1. Zisk před zdaněním činil necelých 320 miliónů korun, což je o 50 miliónů korun méně než v roce 2011.

Ne všechna čísla ale klesala: s celkovým počtem 1180 prodaných vozů dosáhla TPCA v roce 2012 rekordního výsledku v České republice. Meziročně se jedná o 30procentní nárůst.

Kolínská automobilka své modely prodává z 95 procent v evropských zemích. Hlavním trhem je Velká Británie (22 procent). Následuje Francie a Holandsko (shodně s 15 procenty.) Pětku největších trhů uzavírá Itálie s Německem (opět se shodným podílem deseti procent).