Až do 18. ledna se při spáchání dopravního přestupku, při kterém vás nezastavila policejní hlídka, můžete vymluvit na tzv. osobu blízkou, respektive odmítnout podání vysvětlení. V praxi to znamenalo, že ačkoliv například z radarové fotografie bylo zcela zřejmé, kdo konkrétní přestupek spáchal, stačilo, aby provozovatel daného vozidla odmítnul podat vysvětlení. A viník se vyhnul připsání bodů i pokutě.

Novela zákona toto od 19. ledna mění. Při spáchání přestupku (špatné parkování, naměřená vyšší rychlost) provozovatel vozidla buď uvede, kdo jej v době spáchání přestupku řídil (a příslušný úřad to bude následně řešit už přímo s dotyčným), nebo odmítne, ale musí zaplatit pokutu 10 tisíc korun. Trestné body ale nebudou nikomu zapsány.

Přestupky začnou páchat cizinci a vše se odloží

Špatně napsaný zákon ale umožňuje kličku, při které hříšník nezaplatí ani korunu a na konto se mu nepřipíší ani trestné body. Pokud se totiž vymluví na cizince (klidně fiktivního), o kterém bude tvrdit, že mu auto zapůjčil, musí český úřad tohoto cizince předvolat. Že je to prakticky nemožné, i kdyby šlo o řidiče ze sousedních zemí, je více než zřejmé.

"Úřad cizinci pošle dopis, nedostane odpověď a případ se buď promlčí, nebo prostě odloží," předpovídal již po přijetí zákona dopravní expert Jan Kněžínek. Podobně skepticky vnímal normu i poslanec Stanislav Huml. [celá zpráva]

"Sněmovnou schválená nová právní úprava institutu osoby blízké z mého pohledu nevyřeší vůbec nic. Já jsem chtěl, aby se prostě převzal nizozemský model, kde je veškeré dokazování, kdo řídil, na majiteli vozidla. To k mé lítosti neprošlo – a výsledkem je paskvil," okomentoval zákon.