Logika je jednoduchá. Automobily převážející dva a více cestujících mohou ve vyhrazených hodinách do pruhů jinak určených pro autobusy. O dohled nad správností využití tohoto pruhu se stará policie.

Podle statistik se zkrátila cesta na měřeném úseku, kde byla průměrná doba jízdy 24 minut, o čtyři minuty pro ty, kteří využili autobusový pruh, a o minutu a půl pro samostatné řidiče. U automobilů pohybujících se v testovacích úsecích bylo naměřeno zvýšení počtu vozů převážejících dvě a více osob z 20 na 27 %.

Toto opatření tak prokázalo zrychlení dopravy na centrálních tepnách, snížení emisí zplodin i hluku a snížení spotřeby.