"Dosud byla pracoviště zabývající se chirurgickým odstraňováním zubů, léčbou zánětů a odstraňováním drobných nádorů v jiné budově než oddělení zaměřené na chirurgické výkony na obličejových kostech, na měkké tkáně ústní dutiny a na přilehlé oblasti," říká přednosta stomatologické kliniky Jiří Mazánek. Nyní pacienti naleznou vše v jedné budově.

Stomatochirurgií ročně projde 20 000 pacientů a stomatologická klinika ošetří 75 000 pacientů z Prahy a Středočeského kraje.

Klinika otevírá nové možnosti i pro studenty stomatologie

Nové zařízení bude sloužit i pro výuku studentů stomatologie. Rozšíření praktické výuky, která je pro mladé adepty nezbytná, umožní absolventům plnohodnotný vstup do praxe ihned po dokončení studia, což v minulosti nebylo možné. V zahraničí většinou mohou studenti stomatologie ošetřovat pacienty až v posledním ročníku.

"Studenti stomatologie v prvních dvou ročnících pracují ve 'fantomové laboratoři' na 25 modelech hlavy a musejí se střídat na čtyři směny. Ve třetím ročníku pokračují na modelech a zároveň už provádějí základní výkony a seznamují se s provozem oddělení. Od čtvrtého ročníku docházejí do ambulance, kde už pod dohledem učitelů provádějí výkony na pacientech," říká vedoucí lékařka chirurgické ambulance Hana Staňková.

Podle Romana Šmuclera, který na fakultě vyučuje, je o studium zubního lékařství velký zájem. Před rokem 1989 byla většinou stomatologie druhou volbou, když se zájemce o studium medicíny nedostal na fakultu všeobecného lékařství. Nyní musejí adepti studia zubního lékařství v přijímacím řízení dosáhnout vyššího bodového ohodnocení než zájemci o všeobecné lékařství.