Zájemci mohou zavolat na číslo 224 966 608 do pražského Centra léčby závislosti na tabáku. Vybraní účastníci studie, kterých bude 700, budou dostávat lék zdarma a bude jim rovněž zdarma k dispozici poradenství k odvykání kouření. Zároveň na ně čeká běžná lékařské péče, jejíž součástí mohou být testy krve i moči a EKG. Náklady na cestu k lékaři jim budou hrazeny.

V Česku si musejí lidé, kteří chtějí pod lékařským dohledem a za přispění léků zvítězit nad svou závislostí, léčbu platit. Dosud se používají dva léky, jejichž úspěšnost se pohybuje mezi 20 až 25 procenty.

Zdraví čeští kuřáci se již jedné studie testující nový lék zúčastnili. Prokázala, že s jeho užíváním nejsou spojeny žádné závažné zdravotní komplikace.

Podle  Evy Králíkové z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy by právě lidé s kardiovaskulárními nemocemi měli být nejvíce motivovaní k ukončení kouření. Nikotin negativně působí na cévy a přispívá ke vzniku aterosklerotických plátů a krevních sraženin. Každý den zemře v Česku na nemoci související s kouřením 50 lidí, většina z nich na kardiovaskulární choroby.