Kromě snížení či odebrání nemocenské dávky ČSSZ ukončila téměř 1100 pracovních neschopností, protože z lékařského hlediska nebyl důvod pro jejich další trvání. Počet ukončených neschopností se meziročně snížil zhruba o třetinu.

Dodržování léčebného režimu kontrolují pracovníci ČSSZ během celého týdne, případně i o víkendu a prověří přibližně každého 12. nemocného. Letos kontroloři nejčastěji zvonili u nemocných v Moravskoslezském kraji, Praze a Středočeském kraji.

Kontroloři se prokazují oprávněním ke kontrole a lidé, kteří pobírají nemocenské dávky, jim kontrolu dodržování léčebného režimu musejí umožnit. To například znamená, že ošetřujícímu lékaři mají sdělit platnou adresu, a také to, že opatří dveře bytu zvonkem i jmenovkou a mají u sebe doklad o pracovní neschopnosti, do něhož jim pracovník dozoru zaznamená datum a čas kontroly.

Pokud kontrolor práceneschopného nezastihne, nechá na místě oznámení, které mimo jiné obsahuje poučení o povinnosti navštívit nejpozději následující den ošetřujícího lékaře. U tohoto lékaře si pracovník dozoru ověří léčebný režim pacienta.

ČSSZ kontroluje buď namátkou vybrané osoby nebo lidi, k jejichž kontrole dal podnět praktický lékař, úřad práce, či posudkový lékař. Podnět ke kontrole může dát také zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec pobírající nemocenskou současně vykonává jinou činnost.