Velmi rychlé řešení takovýchto stavů přináší artroskopie. Na rozdíl od otevřené operace, která automaticky znamená vyřazení z práce na několik týdnů až měsíců, může pacient po artroskopickém zásahu již večer po operaci odejít. S tréninkem se dá znovu začít další týden.

Při artroskopické operaci se užívají technologie a materiály, které jsou pro pacienta velmi výhodné. Zákrok se provádí dvěma až třemi drobnými vpichy. Do kloubu se zavede optika, s jejíž pomocí se celý kloub vyšetří. Pak se použijí speciální nástroje, kterými se poškozená tkáň důkladně ošetří.

Díky nejnovějším technologiím je možné rozšířit spektrum stavů, které se dají touto operační technikou ošetřit. Dříve byla používána jen k ošetření kolenního kloubu (menisků a odstranění volných tělísek), postupně se ale rozšířila na kloub ramenní, loketní a nejnověji i kyčelní a drobné klouby ruky. Dnes je také možné provést například náhradu zkřížených vazů kolena, stabilizaci ramenního kloubu nebo odstranit volná tělíska z kloubu kyčelního. Operační technologie s užitím radiofrekvenční sondy umožňují omezit krvácení v kloubu a zahladit nerovností na kloubním povrchu, které se působením impulsů vypaří.

Nemocnému přináší použití tohoto typu operace velké výhody. Na rozdíl od klasické jen minimálně zatěžuje organismus. Pacient bývá ještě týž den propuštěn domů a také do práce, případně ke sportu, se vrací podstatně dřív.

Další informace najdete na: www.arthroskopie.cz