Tyto buňky jsou druhem, který umožňuje kyslíku, aby se dostával do krve. Časem by mohlo být možné získávat je i z jiných zdrojů kmenových buněk, jakým je například kostní dřeň. To by umožnilo vyhnout se některým etickým problémům, které nyní provází využívání zárodečných tkání.

V současné době je možné léčit lidi s využitím darovaných orgánů, kterých však existuje velký nedostatek. To má za následek, že mnoho pacientů nedostane životně důležitou léčbu včas. V budoucnu by však plíce od dárců mohly nahradit orgány, které by experti vytvořili. Buňky by také mohly být používány i k léčbě poškozených částí plic.

Tým lékařky Anne Bishopové by chtěl například poznatků z výzkumu využít k léčbě syndromu akutní respirační tísně (ARDS), který je mnohdy fatální komplikací operací.

"Je to velmi vzrušující, avšak je zde stále mnoho práce," prohlásil profesor Stephen Spiro. Podle Bishopové může trvat několik let, než se podaří vytvořit plíce vhodné pro transplantaci.