Tato souvislost ovšem platí pro příslušníky silnějšího pohlaví v mladém nebo středním věku, u důchodců se ji nepodařilo prokázat.

Hlavní příčinu badatelé spatřují v negativním vlivu diskriminace, s níž se menší muži setkávají na pracovišti i v soukromém životě, hlavně při hledání partnerky.

Dřívější práce již prokázaly, že pánové nevysokého vzrůstu navíc častěji trpí i vážnějšími formami depresí.