Ze čtrnácti postupů, které autoři projektu popsali v odborném časopise American Journal of Infection Control, dopadlo nejhůře otírání rukou bez použití vody. Odstraní se jím pouhá polovina nebezpečných bakterií, zbylé si spokojeně na pokožce vegetují.

Zato antimikrobiální mycí prostředky jsou na ně účinné bezkonkurenčně.

U hubení virů se však i nadále osvědčuje mytí rukou vodou a mýdlem. Na některé z nich pak platí produkty na bázi alkoholu, jež se však na druhé straně míjejí účinkem při dlouhodobějším používání, neboť v takovém případě se jejich čistící a ochranný efekt výrazně snižuje.