Nejpočetnější skupinu tvoří pacienti mezi 20. až 50. rokem života. Závažné formy nitroočního zánětu postihují ale i děti, a to již v předškolním období. Zvláštní skupinou onemocnění jsou tzv. maskující syndromy. Oční projevy v těchto případech odpovídají známkám uveitidy. Jedná se však o nezánětlivé afekce.

Onemocněla už v 15 letech

Zakladatelka Nadačního fondu Sudička Hana Ulmanová o tom ví své. S uveitidou se setkala v pouhých 15 letech. „Začalo to příšernou bolestí oka, se kterou jsem skončila v nemocnici na měsíc. Tenkrát jsem neměla vůbec tušení, že oko může takhle bolet a že mi tenhle pobyt odstartuje vlastně úplně jiný život a já se budu muset téhle nemoci chtě nechtě podřídit,“ vypráví svůj příběh.

Když se její vrstevníci bavili, ona buď ležela v nemocnici, nebo byla doma, protože brala vysoké dávky kortikoidů. Po dvou letech se dostala do speciální ambulance do Prahy, kde jí byla nasazena imunosupresivní léčba a podstoupila za dobu léčení tři oční operace.

„Nikdy by mě nenapadlo, že se to se mnou potáhne celý život. Ale ani přesto si nechci stěžovat, člověk si postupem let ujasní priority a vlastně si myslím, že jsem zažila i díky téhle diagnóze spoustu hezkých setkání, a paradoxně mi to více otevřelo oči,“ tvrdí Hana Ulmanová. A jak člověk stárne, prý si uvědomila, že nezná jiného pacienta s uveitidou, jako je ona.

„Někdy to bylo hodně těžké, a i když se mi lékaři vždycky snažili všechno vysvětlit, přece jen to nenahradí to, že můžete napsat někomu nebo si popovídat s tím, kdo má stejný problém. Proto je tu Nadační fond Sudička. Pro pacienty. Pro nesplněné sny, které buď kvůli nemoci odkládáte, nebo je jednoduše v tom kolotoči upozadíte,“ vysvětluje založení fondu.

Speciální ambulance

Na konci 80. let vznikla na tehdejší 1. oční klinice fakultní nemocnice v Praze ambulance, která se začala systematicky zabývat nitroočními záněty. Nyní je tato ambulance, nazvaná Centrum pro diagnostiku a léčbu uveitidy, součástí Oční kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK v Praze.

„Od roku 2003 se na klinice vede databáze pacientů. V letech 2003 až 2015 bylo vyšetřeno, sledováno a léčeno 2421 pacientů s uveitidou. Ročně přibude v průměru 190 nových případů,“ říká MUDr. Michaela Brichtová, lékařka Oční kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Dodává, že úkolem uveální ambulance je stanovit diagnózu podle klinického obrazu, určit příčinu nitroočního zánětu a v případě neinfekčních uveitid pátrat po spojení s případnou systémovou chorobou. Ambulance je svým rozsahem a zkušenostmi v ČR výjimečná. Lékaři i proto slouží jako konzultanti pro jiná pracoviště.

Přístroj za dva milióny

„Nadační fond Sudička se snaží sehnat finanční prostředky na přístroj Flare meter, který v ČR nemá žádná ambulance. Tento přístroj slouží ke zjišťování aktivity nitroočního zánětu v přední komoře. Umí detekovat zánět, který lékaři již nejsou schopni vidět vlastním okem na binokulárním mikroskopu. Jeho cena je přibližně 1,8 miliónu korun, což není málo. Pevně věřím, že se nám povede finance sehnat,“ tvrdí Ulmanová.