Onkologické centrum Multiscan v Pardubicích jako první v republice zavedlo systematické využití tzv. respiratory gatingu u všech pacientek s levostranným karcinomem prsu, které podstupují pooperační ozáření.

„Jedná se o ozařování prsu či hrudní stěny v řízeném hlubokém nádechu. Výhodou je, že nádechem se významně oddálí srdce od oblasti ozáření a dochází k významnému šetření tohoto důležitého orgánu,“ říká MUDr. Vít Ulrych z onkologického centra Multiscan v Pardubicích.

Při aplikaci respiratory gatingu ženy na monitoru před sebou vidí aktuální polohu hrudníku i polohu žádanou a mohou tak samy tuto polohu korigovat. Technika je současně velice bezpečná, neboť pokud hrudník v žádoucí poloze není, přístroj okamžitě přestane zářit do doby, než se v ní opět objeví.

Strašák žen bez omezení věkem

Ač se lékaři i zdravotní pojišťovny snaží motivovat ženy k preventivním prohlídkám, ročně zemře v důsledku rakoviny prsu téměř dva tisíce žen. „Je to způsobeno hlavně tím, že se ženy zdráhají dodržovat rytmus preventivních prohlídek,“ vysvětluje MUDr. Vít Ulrych.

Ženy totiž mají často pocit, že se jich onemocnění nemůže týkat, anebo se bojí, že nějaký nález ultrazvuk či mamograf skutečně odhalí.

Přitom drobné nálezy, které mohou zjistit pouze tyto speciální přístroje, jsou dobře léčitelné. „Léčba malých, pohmatem nerozeznatelných bulek v prsu bývá velmi účinná, pravděpodobnost vyléčení je vysoká i díky tomu, že dnešní metody léčby jsou moderní a šetrné,“ tvrdí Ulrych.

K lékařům se však ženy dostanou často pozdě právě kvůli nedodržování prevence. „Mnohdy je to bulka v prsu nebo v podpaží, měnící se tvar bradavky či vtažení kůže a utvoření důlku na prsu při pohybu, co ženy zalarmuje. Pak vyhledají pomoc,“ upozorňuje odborník. To už je stadium nemoci, kdy léčba nesnese odkladu.

Léčba na míru

V tu chvíli se pro každou pacientku hledá nejlepší řešení a kombinace léčby šité na míru podle stadia a typu nádorového onemocnění. Možností je většinou operace, někdy chemoterapie, hormonoterapie, radioterapie a ve vybraných případech biologická léčba. I když žádná z těchto metod není nová, lékaři se snaží je modernizovat.

„Před samotným ozařováním levého prsu učíme pacientky velmi hluboce se nadechnout. To kvůli tomu, abychom oddálili nádor od srdce a záření je nemohlo zasáhnout. Předcházíme tak vedlejším nežádoucím dopadům ozařování,“ říká Vít Ulrych.

Zbystřit by měly ženy, kterým se vyskytla v rodině stejná diagnóza. Pokud se tak stalo hned v několika případech, a to před 50. rokem věku, ať už jde o matku, babičku, či sestru, je namístě i genetické vyšetření a využití veškerých preventivních prostředků.

Genetická zátěž být nemusí

„Nicméně ve střehu by měla být každá žena. Onemocnění totiž postihuje z více než 90 procent pacientky, u kterých není příčinou genetická zátěž. Častější je toto onemocnění u starších žen, ale jsou zaznamenány případy i velmi mladých pacientek,“ dodává Ulrych s tím, že pětina případů se týká žen pod 50 let věku.

Podle České onkologické společnosti ročně onemocní v ČR rakovinou průměrně 90 tisíc lidí. V roce 2015 žilo v ČR 542 tisíc lidí s rakovinou.