Pacientovi s běžnou oční vadou (krátkozrakost, dalekozrakost, vetchozrakost) pojišťovna plně hradí běžné skleněné čočky, a to jednou za tři roky, pokud nedojde ke změně korekce.

Jestliže je potřebná změna, jsou samozřejmě čočky hrazeny vždy. Při více než třech dioptriích do dálky má pojištěnec nárok na dvoje kompletní brýle.

Čočky skleněné ztenčené, vytvrzené, s antireflexem, zabarvené nebo samozabarvovací apod., stejně jako čočky bifokální nebo multifokální, případně čočky plastové mu hrazeny nejsou.

Výjimky

Někteří pojištěnci však na brýlové čočky v tomto provedení nárok mají. Například epileptikům nebo jednookým je vždy hrazena tvrzená úprava skleněných brýlových čoček.

Vysokoindexové čočky, které jsou tenčí a lehčí, jsou (se souhlasem revizního lékaře) hrazeny pacientům s myopií nad 10 dioptrií nebo s poruchou centrálního zorného pole.

Absorpční vrstvy na brýlové čočky pojišťovna uhradí např. pacientům s chorobami a vadami, které jsou provázené světloplachostí.

Bifokální čočky se hradí dětem do 18 let s afakií (v oku chybí oční čočka) nebo se strabismem (šilháním). U pojištěnců nad 18 let je lze předepsat při poruchách pohybového aparátu dolních končetin, které vyžadují trvalé používání francouzských holí; předpis navíc podléhá schválení revizním lékařem.

Multifokální čočky hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nejsou.

Příspěvek na obruby

Na brýlové obruby dávají pojišťovny dospělým (od 15 let) 150 Kč jednou za tři roky, resp. při refrakční vadě nad tři dioptrie do dálky se poskytuje příspěvek 150 Kč na dvoje brýle. Pacient, který má více než tři dioptrie do dálky a potřebuje i brýle do blízka, má tedy jednou za tři roky nárok na dvoje kompletní brýle do dálky a jedny do blízka.

„To znamená, že oční lékař vám může vystavit celkem tři poukazy, na jejichž základě pojišťovna uhradí třikrát 150 Kč za brýlovou obrubu a třikrát brýlové čočky v odpovídajícím základním provedení. Zda si necháte na základě vystaveného poukazu zhotovit běžné brýle a doplatíte si případně za lepší obruby a brýlové čočky, nebo brýle bifokální či multifokální, je na vašem rozhodnutí. Pojišťovna ale uhradí jen to, co jí umožňuje hradit zákon na základě lékařem vystaveného poukazu,“ dodává Tichý.

Podle Oldřicha Tichého, mluvčího Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) ve smluvních provozovnách očních optik vždy musí být dostupná plně hrazená varianta brýlí, bez doplatku.