V mládí prodělal akutní zánět ledvin a absolvoval dvě transplantace – v obou případech přestala fungovat i náhradní ledvina. Proto již dvanáct let chodí několikrát týdně na dialyzační léčbu. Tedy chodil až do letošního března, kdy se začal sám dialyzovat u sebe doma.

„Když jsem se dozvěděl, že je v České republice již několik pacientů, kterým se podařilo získat hemodialyzační přístroj domů, začal jsem zjišťovat, zda bych mohl být jedním z nich,“ vysvětluje pan Vladimír a dodává: „Toužil jsem po té svobodě, že bych nemusel nikam jezdit a doma si v klidu, při dialýze mohl vyřizovat, co potřebuji. Jediné, z čeho jsem měl skutečné obavy, bylo napichování jehel. V tom vám doma nikdo nepomůže – to prostě buď dáte, nebo ne. A tak jsem to zkusil.“

Středisko z pokoje pro hosty

Pan Vladimír prošel tréninkem na dialyzačním středisku a zjistil, že zvládnout proceduru sám zase takový problém není. Sestřičky mu vše krok za krokem vysvětlily a naučily jej bezpečně zvládat techniku napojení na hemodialyzační přístroj.

„Udělal jsem si dialyzační středisko z pokoje pro hosty. Spolu s technikem z dialyzačního střediska jsme jednoduše vyřešili napojení přístroje na elektrickou energii a na vodovodní a odpadní systém. Přístroj má přídavnou vodárnu, takže voda pro terapie je speciálně vyčištěná, ultračistá. Nemusím se bát infekce,“ doplňuje pan Vladimír.

Bezpečnost je hlavní

Hemodialyzační přístroj s označením 5008S CorDiax HomeHD má nainstalovaný speciální software pro domácí hemodialýzu. Sám si on-line vyrábí dialyzační roztok, a tak může pacientům s chronickým selháním ledvin nabídnout celou škálu terapií.

Zcela zásadní jsou také jeho bezpečnostní prvky – jakmile přístroj zjistí únik krve ze systému, okamžitě se zastaví. V případě, že by pan Vladimír cokoliv potřeboval, má k dispozici odborné zázemí svého dialyzačního střediska v Chomutově. Může tak kdykoliv kontaktovat středisko a konzultovat případné vzniklé problémy. Do střediska dochází jednou měsíčně na kontroly, které vyhodnotí, jak si pan Vladimír s domácí terapií počíná.

„Všem našim pacientům na domácích terapiích se daří velmi dobře. Pacienty pravidelně zavážíme spotřebním materiálem, mají k dispozici 24hodinovou poradenskou linku a po stránce pravidelné péče jsou stále vedeni ve svém dialyzačním středisku,“ říká lékařská ředitelka dialyzačních středisek Fresenius Nephrocare a odbornice na domácí dialyzační terapie MUDr. Michaela Ságová a dodává: „Své hemodialyzační zařízení má v České republice doma v současnosti celkem osm pacientů a z toho šest pacientů používá zmíněný přístroj.“

Druhou z domácích metod, tzv. peritoneální dialýzu, využívá v České republice okolo 500 pacientů.

Při ní se krev čistí, a to napouštěním dialyzačního roztoku do břišní dutiny speciální hadičkou. Odpadní látky z krve přecházejí do roztoku díky bohatě krevně zásobené pobřišnici. Dialyzační roztok se po několika hodinách vypustí a výměna se opakuje.

I do peritoneální dialýzy vstupují nové technologie a pacienti k provádění výměn dialyzačního roztoku mohou použít přístroj cycler sleepsafe harmony. Ten provádí tzv. adaptovanou automatizovanou peritoneální dialýzu.

Metoda je vysoce účinná a pacient se tudíž pomocí přístroje léčí během noci a přes den se může plně věnovat své práci nebo koníčkům.