Za trvalé zdravotní problémy nemohou jen těžká poranění mozku. Podle vědců z Oxford University stačí i pouhý úder do hlavy fotbalovým míčem či opakované bouchnutí se o cokoli tvrdého do hlavy.

Vědci v rámci studie analyzovali údaje více než miliónu Švédů s datem narození v letech 1973 a 1985. Z jejich zjištění vyplynulo, že 9,1 % z nich utrpělo traumatické poranění mozku (pomocí mechanické síly) před 25. narozeninami. U některých z dobrovolníků se jednalo o tak závažné poranění, že strávili i několik měsíců na jednotce intenzivní péče. U zbytku šlo o lehčí otřesy.

Nicméně u všech těchto lidí byla o 76 % větší pravděpodobnost, že v budoucnu utrpí nějaké zdravotní postižení, než u těch, kteří žádný větší úder do hlavy nikdy nezažili. Zároveň měli i o 58 % větší šanci, že nebudou tolik úspěšní ve škole, a o 72 % větší pravděpodobnost, že zemřou ještě před dosažením věku 41 let. Dvakrát častěji jim pak také hrozilo, že skončí na psychiatrii.

Mnohačetná poranění mozku pak všechna tato rizika ještě znásobila. Zajímavé také je, že nejhorší dopady měly údery do hlavy kolem dvacátého roku života.

Příznaky otřesu mozku, u kterých je důležité vyhledat odbornou pomoc
Ospalost nebo neschopnost se probudit
Zhoršující se bolest hlavy
Nesrozumitelná řeč, slabost, snížená citlivost nebo snížená koordinace
Opakované zvracení nebo nevolnost, křeče nebo záchvaty (třepání nebo záškuby)
Neobvyklé chování, zvýšená zmatenost, neklid nebo rozrušení
Ztráta vědomí

„Z našeho zjištění vyplynulo, že nelze rizika spjatá s údery do hlavy vůbec podceňovat. Všichni by si měli uvědomit, že většina lidí, kteří někdy utrpí traumatické poranění mozku, bude mít větší pravděpodobnost zdravotních komplikací v dospělosti,” vysvětluje pro časopis PLOS Medicine Dr. Sariasian účastnící se výzkumu.

Což potvrzuje i kanadský neurolog Sheharyar Raza. Podle něj poranění hlavy zvyšuje pravděpodobnost předčasného úmrtí o 1,6 procenta, traumatické poranění mozku pak až o 40 %.

„To ale neznamená, že bychom měli dětem zakázat kontaktní sporty, kde k takovým úderům může docházet. Důležité je zaměřit se na prevenci, a pokud už k takovým úderům dojde, pak neurychlovat léčbu a snažit se přijmout taková opatření, aby k úderům nedocházelo opakovaně. Trenéři a rozhodčí by pak měli hledět co nejvíce na dodržování pravidel a snažit se tvrdě postihovat nečistou hru,” dodává profesor Huw Williams.